eerste lustrum Galopia

 Op 17 oktober 2013 bestond  Heemkundevereniging Galopia 5 jaar. Bestuur en leden vierden dit met een bezoek aan fort Eben Emael, gevolgd door een gezellimg samen zijn. Galopia kijkt terug op een eerste lustrum waarin een waaier van activiteiten is ontplooit. Periodieken, boeken, lezingen, historische wandelingen, wegkruisen, restauratie van cultureel erfgoed etc. Kortom Galopia is tevreden met datgene wat er gepresteerd is. Als blijk van waardering naar onze abonnees werd tezamen met periodiek nr 10 een verjaardagskalender met oude foto's bezorgd. Bij deze foto's is enige uitleg gegeven. Deze kalender is nog te koop voor € 5.

Hier onder enige sfeerbeelden van ons bezoek aan het fort Eben Emael.

 

Fons Meijs

voorzitter