opknapbeurt Heilig Hartbeeld

Opknapbeurt Heilig Hartbeeld klaar

De broodnodige opknapbeurt van het Gulpense Heilig Hartbeeld op het Kapelaan Pendersplein is klaar. Het beeld was erg vervuild en nogal wat onderdelen waren losgeraakt. Daardoor kreeg regenwater vrij spel en werd met name het fundament fors aangetast.

Vanaf medio 2012 werd geld ingezameld om een grondige opknapbeurt te bekostigen. In het voorjaar van 2013 was er voldoende geld binnen om de opknapbeurt te starten. Maar er moest gewacht worden op voldoende droog weer. Op 1 mei was het dan zover. Eerst werd er getest of de verbindingen van voorgaande reparaties aan het beeld zelf nog voldoende sterk waren. Dat gold met name de verbindingen voor beide armen. Gelukkig bleken deze verbindingen nog sterk genoeg waardoor het beeld zelf niet van zijn sokkel gehaald en naar de werkplaats gebracht hoefde te worden. Een prima meevaller.

De gestucte en geverfde rand die rondom het monument aangebracht was in de afgelopen periode moest weggeschuurd worden omdat deze rand het afwateren en drogen van het fundament in de weg stond. Daarna kon begonnen worden met het grondig reinigen van het gehele monument. Dat gebeurde met een speciale methode en niet met de hoge druk spuit om te vermijden dat de zachte steen van het monument kapot gespoten zou worden. Ondanks deze professionele reiniging bleven er nogal al wat donkere plekken op het gesteente zitten. Deze plekken zijn het resultaat van jarenlange inwerking van regen en lucht op de zachte kalksteen. Om deze plekken weg te halen zou de steen diep uitgeschuurd moeten worden met alle negatieve gevolgen van dien. Er werd besloten dit niet te doen.

Alle loszittende trappen werden weggenomen, gereinigd en weer op zijn plaats gezet. Alle voegwerk werd grondig gerepareerd om inwateren van regenwater in de toekomst uit te sluiten. Door dat inwateren was het onderliggende mergelfundament kletsnat geworden. Dat had tot gevolg dat er welig mos groeide op het mergel. Dit mos werd verwijderd en de mergelsteen werd verder schoon gemaakt. Er is gekozen om geen rand rondom en vóór de mergelsteen te plaatsen. Daarmee krijgt de mergelsteen ook de kans om te ademen en te drogen. Dat ziet misschien minder mooi uit maar is volgens de specialisten wel de beste oplossing.

Rondom het monument is een bloemperk aangelegd om de mergelrand wat uit het oog te onttrekken. In het najaar zal dit bloemperk vervangen worden door rozen met flinke doornen, vooral om er voor te zorgen dat het monument niet als klauterplaats voor kinderen wordt gebruikt.

Verder worden nog een 2-tal plaquettes aangebracht. Eén plaquette die duidelijk aangeeft dat het monument er staat als geschenk aan Deken Schroeder in 1927. De andere plaquette is bedoeld als een eerbetoon aan Kapelaan Penders naar wie het plein vernoemd is. Met deze plaquettes hopen we het vaker gehoorde misverstand uit de wereld te helpen dat het Heilig Hartbeeld er staat ter herinnering aan Kapelaan Penders.

Hartelijk dank aan de vele donateurs die het mogelijk gemaakt hebben deze uitgebreide opknapbeurt te bekostigen.

Fons Meijs

Heemkunde vereniging Galopia, september 2013