Plaatsing Stolpersteine 31oktober 2022

Op maandag 31 oktober 2022 zijn op initiatief van Heemkundevereniging Galopia, met name door de Werkgroep Stolpersteine ( Peter van Amelsvoort, José Austen en Piet Hegger) op diverse plekken in Gulpen de Stolpersteine, ter herdenking van de gedeporteerde joodse inwoners van Gulpen, geplaatst.

De plaatsing werd vooraf gegaan door een ontvangst in de raadszaal van de gemeente Gulpen-Wittem, die het project gesubsidieerd heeft. Wethouder P. Franssen sprak namens het gemeentebesuur een woord van dank uit voor het vele werk dat met dit project gemoeid was. Hierbij waren het bestuur, de werkgroep en een aantal leden van Galopia aanwezig. Ook aanwezig was een delegatie van de leerlingen van het basis onderwijs, die later de onthulling van de gedenkplaquette op het Willem Alexanderplein voor hun rekening namen. Verder waren namens de Joodse gemeenschap in Limburg aanwezig, de heren Johan van der Walle en Dmitei Boutylkov.

Voor het plaatsen van de Stolpersteine in Gulpen is gekozen om die plekken te markeren van waar af de Joodse bewoners gedeporteerd zijn dan wel aan het oorlogsgeweld zijn overleden; dit leidde tot 17 Stolpersteine op 4 plaatsen in Gulpen; 16 personen die gedeporteerd zijn vanaf dat betreffende adres en 1 persoon die daar zelfmoord pleegde.

De plaatsing zelf werd uitgevoerd door de ontwerper van de Stolpersteine, dhr. Gunter Demnig.

Voor verdere info over de Stolpersteinen en de wandeling langs deze plekken verwijs ik U kortheidshalve naar onze website

Galopia - Wandelingen Galopia

of scan onderstaande QR-Code

 

 Hieronder staan een aantal foto's die tijdens de plaatsing van de stenen en de onthulling van de plaquette zijn genomen.