jaarverslag 2014

maart 2014

Jaarverslag 2014, Heemkundevereniging GALOPIA

Het jaar tweeduizendveertien zal in herinnering blijven als een jaar waarin we weer vele activiteiten op geschiedkundig gebied ontplooiden. We verloren weer een lid dat qua kennis van de geschiedenis van Gulpen als een encyclopedie kon worden beschouwd. Eén vraag was voldoende om een heel verhaal in hem los te maken, Michel Bormans, dank je wel.

In 2014 werden 7 wauwel-,  3 leden- en 4 bestuursvergadering gehouden. Daarbij hielden we een jaarvergadering en één lezing.

Alle bijeenkomsten werden druk bezocht. Ons 11e en 12e periodiek verscheen en werden door eigen leden weer aan de man/vrouw gebracht. Complimenten voor de samenstelling van de artikelen maar ook voor de opbouw en samenstelling  van het periodiek stroomden binnen. 

De opslagruimte, onze archiefruimte leek de eerste jaren van ons bestaan voldoende te zijn, maar naargelang wij meer bekendheid verwierven stroomden de attributen binnen. Boeken, foto’s,  kranten en dergelijke vulden de kasten tot uitpuilens toe. Maar een geschikte ruimte vinden was heel moeilijk. Zij moest voor ons specifieke werk geschikt zijn maar ook belangrijk was de kostprijs. Maar een tip van Léon Mertens bracht ons bij de Protestantse Gemeente Maas– Heuvelland die door dhr. R. van Veen als beheerder werd vertegenwoordigd. We sloten een contract af dat er voor zorgde dat we een ruimte ter beschikking kregen die ruim van kasten is voorzien. Tijdens een van onze vergaderingen meldden zich twee leden, Gerard Wannet en Hub Vliex aan als archiefbeheerders. Zij begonnen meteen met al het archiefmateriaal over te brengen naar de nieuwe locatie. De computer echter voelde zich niet geroepen om te functioneren in de nieuwe omgeving. We vervingen hem. Al ons archiefmateriaal zal in deze nieuwe computer worden vermeld en wel zodanig dat het opzoeken wordt vergemakkelijkt.  De aanvoer blijft gestaag doorgaan, de archiefbeheerders voelen zich dan ook genoodzaakt  om zeer selectief te werk te gaan. Ook de aanvoer van bidprentjes gaat gestaag door. Frans Troisfontaine plaats de gegevens hiervan op onze internet pagina. We kregen een aanbod om de archieven van de molen in ons archief op te bergen. Maar bij nader inzien bleek dat voor ons archief te betekenen dat het reeds overvol zou zijn. Met tegenzin hebben we het moeten afzeggen.

“Zeventig jaar na de klap van Wittem”. Heemkundevereniging De bongerd Simpelveld – Bocholtz organiseerde deze herdenking. Enkele leden van Galopia werkten hieraan mee. Als het aan wethouder F. Lahey ligt zal er spoedig een herdenkingplaquette bij de plek gelegen tussen Wahlwiller en Nijswiller worden geplaatst.

In de week voor Pasen werden weer diverse weg- en veldkruisen geïnspecteerd en van een versiering voorzien. De groep is gevormd uit leden en niet leden. Het zijn allen specialisten die we heel erg dankbaar zijn. Er worden regelmatig complimenten geuit aan de leden van dit onderdeel.

In de afstudeer scriptie van Manon van der Linden besteedde zij aandacht aan een fietsroute die moest worden aangelegd over de vroegere trambaan Vaals – Maastricht. Dit in verband met de mogelijke uitverkiezing van Maastricht als culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wij verstrekte vele gegevens over de oude Trambaan. Van haar kregen wij een boek dat de scriptie bevat.  Het bevat voor ons waardevolle gegevens.

De historische wandelingen werden, weliswaar in afgeslankte vorm, ook dit jaar weer door Piet Hegger en Joos Beckers georganiseerd.

Dialectwoorden. Er vormden zich een ‘commissie’ die zich bezighoud met het zoeken naar typische Gulpener dialectwoorden en vooral ook de schrijfwijze. Tijdens de vergaderingen ontstaan al heerlijke discussies over de woorden, de schrijfwijze en vooral over de betekenis van een specifiek woord.

Natuurlijk werd een eigen lezing georganiseerd. Op 25 maart werd de inmiddels 6e lezing georganiseerd. Dhr. Stoepker werd gevraagd om een lezing te verzorgen. Zijn thema: ‘Archeologische vindplaatsen in Gulpen en omgeving’. Iedere stoel in het Gulpener Bierhuys was bezet. En de lezing van dhr. Stoepker was van grote geschiedkundige inhoud.

Bij ‘Klein Gulpen’ werd met hulp van enkele van onze leden een nieuw kruis geplaatst dat op 19 mei werd ingezegend. Tevens werden foto’s ter beschikking gesteld die in de gangen en verblijfruimtes werden opgehangen.

De voorzitter maakte een lijst van mogelijke onderwerpen die kunnen dienen om een artikel voor ons periodiek te schrijven. Samenscholing van enkele leden in een van de archieven, Heerlen of/en Maastricht kan ertoe leiden dat kennis en inzicht ontstaat over een van de onderwerpen met als eindresultaat  een artikel dat kan worden opgenomen in ons periodiek.

We kregen in 2014 diverse verzoeken om lezingen en exposities te organiseren o.a. Dr. Ackenshuis, Langendaal Vaals en bibliotheek Gulpen. We kwamen tot de slotsom dat dit gepaard is gegaan met heel veel werk. Achteraf vergeleken wij het eindresultaat met de gepleegde inzet. Als we dan tevreden zijn, zijn de leden die er zich voor ingezet hebben ook tevreden. En deze ervaring zal in de toekomst gebruikt worden bij een volgende aanvraag.  

We krijgen regelmatig oude foto’s aangeboden. Het vermelden waard waren de foto’s die we kregen aangeboden van de uitbaters van ‘De Looier’. Prachtige oude foto’s in eveneens oude raamwerken. Ook onze leden brengen regelmatig boeken en foto’s mee om ze in ons archief op te slaan.

In augustus werd een wandeling voor de leden van Galopia en hun partners georganiseerd. Na afloop werd van een gezamenlijke maaltijd genoten.

De Harmonie van Gulpen heeft ons gevraagd ons gevraagd om advies bij het tot stand komen van een jubileumboek. Wij verzagen hun van advies.

                Ook de gemeente Gulpen vraagt ons regelmatig om informatie en medewerking. Ook hier moeten wij selectief te werk gaan. En, we willen niemand voor de voeten lopen.

Zo zou ik nog enkele pagina’s kunnen vullen over de inzet van de leden van Galopia. Het plezier dat wij beleven als er aan onderwerpen wordt gewerkt, de inzet en samenwerking. De samenkomst van leden bij Rijckheyt of RHCL is geen moeilijk werk maar een plezierige dag waarop ook in oude archiefstukken wordt gezocht.

Gulpen, 2 maart 2015.

Jo SoMers,

Secretaris Heemkundevereniging Galopia.