jaarverslag 2015

maart 2016

Jaarverslag 2015, Heemkundevereniging GALOPIA.

Tweeduizendvijftien werd voor onze vereniging gesierd met prachtige resultaten. Maar een groot verdriet overschaduwde dit alles. Onze grote vriend, collega en klankbord Hub Vliex verliet het aardse bestaan. Een groot gemis voor gezin, familie, kennissen en ook voor Galopia.

We hielden in 2015 de volgende bijeenkomsten:
- 7 Wauwelbijeenkomsten;
- 4 bestuursvergaderingen;
- 3 ledenvergaderingen;
- 1 jaarvergadering;
- Diverse lezingen.

 

Archiefruimte.
Er werd een commissie gevormd die onder leiding van Gerard Wannet ons archief niet alleen in onze computer registreert maar ook in de kasten zodanig sorteert dat het een gemak is om de nodige gegevens op te zoeken. De eigenaren van een groot archief, de molenstichting vroeg of wij hun archief in de ons beschikbare ruimte konden opbergen. We nodigden hun uit maar in dit gesprek werd duidelijk dat we de hele benedenverdieping van de toeristenten kerk zouden moeten huren om het materiaal van de molenstichting op te kunnen bergen. Het ging hier om het totale archief en niet alleen van de molens van ons Gulpen. We konden niet ingaan op hun voorstellen. Diverse aanvoer van archiefmateriaal vond plaats. Maar we moeten selectief blijven.
Aanwinst: o.a. Diverse boeken, bidprentjes, oude foto’s en de enige originele houtskool tekening van een van de grootste dorpsfiguren van Gulpen: De Sjielp.
Van Paul Kleijnen kregen we de vraag: “Heeft de heemkundeverenging van Gulpen nu of in de toekomst een publiekelijke ruimte met informatie over Gulpen. Ik zou nl. de locomotieven van de tramlijn Vaals – Maastricht in de toekomst willen onderbrengen of bij jullie of bij de heemkundevereniging in Vaals.”
Door de beperkte ruimte die wij nu bezitten moesten we ook op deze vraag negatief antwoorden

 

Lezingen.
Op 25 maart werd een lezing georganiseerd met als thema: “Historie Gulpen aan de hand van unieke filmfragmenten, oude foto’s en bijbehorend commentaar”. Deze lezing werd druk bezocht zodat op 29 maart een tweede uitvoering werd verzorgd.
Een lezing voor “Zij Actief” in de parochie zaal;
Een lezing bij “De Leeuw van Vlaanderen”. Inclusief het gebruik van een maaltijd.
Afspraak gemaakt voor op 21 maart 2016 een lezing te geven in het Dr. Ackens huis.
Door het steeds groeiend aantal verzoeken voor het houden van lezingen besloten wij om een financiële vergoeding te gaan vragen.

 

Bezoek archieven. (Rijckheyt en/of HCL).
Het bezoek aan deze opslagplaatsen van historisch materiaal is niet van dien aard dat we met grote leden aantallen aanwezig zijn en zoeken in de geschiedschrijving die er is neergelegd naar aanleiding van gebeurtenissen in een ver verleden. Voor leden die geregeld op internet verblijven is het misschien handig om de internetpagina’s van de archieven te bezoeken. Dan wordt misschien de nieuwsgierigheid gewekt om eens rond te neuzen in het verleden. In onze vereniging zijn gegarandeerd enkele archiefmuizen die U daarbij willen helpen.

 

Periodieken.
Onze 13e en 14e periodiek zagen het daglicht. Diverse reacties kwamen binnen. Allerlei discussies ontstonden. Heerlijke dialogen ontstonden veelal met ooggetuigen van de feiten die de schrijver van de artikelen onder woorden had gebracht. De dialectwoorden o.a. waren heel vaak het gespreksonderwerp.

 

Weg- en veldkruisen.
In de week voor Pasen werden zoals voorgaande jaren een aantal weg- en veldkruisen van een prachtige versiering voorzien.
Jan Schillings, een oer Gulpenaar vroeg ons een plaquette bij een veldkruis te willen plaatsen. Aan zijn verzoek werd voldaan.

 

Flyers.
In Gulpen en de omliggende gehuchten werd een speciaal ontworpen flyer verspreid. Deze flyer bevat een beschrijving van onze werkzaamheden.

 

Wandeling.
Op 10 mei werd een ‘Kazematten’- wandeling georganiseerd. Een bezoek aan deze bunkers uit de Wereldoorlog II werden in de wandeling opgenomen. Jan Somers schreef de geschiedenis hierover en vertelde deze ook tijdens de wandeling aan de deelnemers van deze voettocht. Tevens werd gestopt bij Hoeve De Bek. Ook daar werd aan de wandelaars tekst en uitleg gegeven.
Mevr. van der Weijden heeft ons gevraagd of wij bezoekers van haar tuin “het Löschke” een rondleiding door Gulpen te geven. Piet Hegger zal dat op zijn schouders nemen.

 

Vergaderplek.
We kozen voor een andere vergaderplek: “De Imperator” aan de Markt in Gulpen.

 

Het plaatsen van plaquettes.
Plaquette “Klap van Wittem”. Deze werd op aandringen van onze vereniging en met medewerking van de Gemeente Gulpen geplaatst.
Maar er zijn meerdere plekken in Gulpen waar een herkenningsplaat bij geplaatst zou kunnen worden. De Juliana boom op de Markt. Toeristenkerk, Synagoge, Kerkhof, Rooms Katholieken kerk enz. Plannen worden gesmeed.

 

Uitstapje met de leden.
Op 20 november werd een bezoek aan het klooster Wittem. Er werd een rondleiding verzorgd. Daarna verhuisden wij naar Gulpen om te dineren in “De Imperator” aan de Markt in Gulpen.

 

Diversen:
De Timpaan. Enkele leden werden gevraagd om mee te discussiëren over de plannen ons gemeenschapshuis af te breken en de Toeristenkerk in te richten, lees te verbouwen om als toekomstig gemeenschapshuis dienst te doen.

 

Dit verslag kan dienen als naslagwerk maar volledigheidshalve moet ik vermelden dat de notulen de officiële stukken zijn.

 

Jo SoMers,
Secretaris Heemkundevereniging Galopia.