jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016, Heemkundevereniging GALOPIA.

Dit jaar kwamen we zeven keer bijeen voor een Wauwelvergadering, drie keer voor het houden van een ledenvergadering en één keer voor de jaarvergadering. Het bestuur zat vier keer bijeen voor het afwerken van een bestuursvergadering. Wij hielden twee keer een lezing.

2016 was een jaar met vele gebeurtenissen. We planden, we brachten de plannen ten uitvoer, en bespraken achteraf o.a. onze werkwijze. Dat we bij het laatste een woordkeuze gebruikten die niet bij iedereen en in ieders oor goed terecht kwam. We zijn kritisch t.o.v. elkaar. Maar als we achteraf de prestaties bespraken concludeerden we dat ook 2016 een resultaatrijk jaar is geweest.

Ons archief in de Toeristenkerk werd professioneel ingericht. Gerard Wannet, als leider vormde een team en stelde een rooster samen van de dagen dat zij ons archiefmateriaal zodanig in de kasten op zouden bergen dat het ten eerste gelijk was met het overzicht in het computergeheugen en gemakkelijk als naslagwerk zou kunnen worden geraadpleegd.  

Een lezing werd gepland op 21 maart en zou gehouden worden in het Dr. Ackenshuis. Uit het resultaat van deze voordracht leerden we dat o.a. de plek, het tijdstip een belangrijk onderdeel voor een lezing is. Het eindresultaat is strekt afhankelijk hiervan.

De tweede lezing was een verzoek van de Leeuw van Vlaanderen. Ook deze werd rijkelijk bezocht door leden van Galopia. Niet leden waren er ook, maar weinig. Er werd volop genoten van de Limburgse gerechten die de Leeuw van Vlaanderen opdienden.

Er werd een lid, Jan Somers gekozen die de contacten met de pers e.d. zal onderhouden

Het plaatsen van plaquettes kreeg zijn vervolg. Fons Meijs maakte de ontwerpen. Pierre Nijsten, Wiel Frijns en Jo SoMers plaatsten diverse gedenkplaten. Ook Fun Wijnen en zijn medewerkers van de gemeente Gulpen – Wittem werkten voortreffelijk mee aan deze klus.

  • - Julianaboom op de markt. De onthulling vond mede plaats door wethouder Philip Laheij.
  • - Op de plek waar de synagoge heeft gestaan.
  • - Op de plaats waar het Leopoldkerkje heeft gestaan werd een plaquette op een lessenaartje geplaatst.
  • - Bij de hoofdingang van de Katholiekenkerk.
  • - Bij de beide ingangen van het ‘oude’ kerkhof.
  • - “Achter het kasteel” waar ooit de trambrug begon.
  • - In Euverem waar ooit de trambrug eindigde.
  • - Bij het Mariamonument op de Gulpenerberg.
  • - Bij het missieruis op de Gulpenerberg.

Onthulling plaquettes op de Gulpenerberg. Op 15 augustus werd er op de Gulpenerberg bij het Mariamonument een H. Mis opgedragen. Velen bezochten deze H. Mis en waren aanwezig bij de onthulling van de beide plaquettes na afloop van de mis.

Periodiek 15 en 16 verschenen. Ze werden door diverse leden aan de man cq vrouw gebracht.

Wij constateerden dat het missiekruis op de Gulpenerberg aan een onderhoudsbeurt toe was. Jean van Loo voerde de opdracht uit. Gemeentemedewerkers voerden het zware werk deskundig uit. Galopia en de Gemeente Gulpen – Wittem betaalden gezamenlijk de rekening.

Diverse veld- en wegkruisen werden in de “goede week” van een versiering voorzien.

Onze vierde boek zag het daglicht. De Jodenkroniek. De voorzitter Fons Meijs en Mia Nijsten besteden er heel veel vrije tijd aan en bezochten diverse archieven in heel Nederland. De presentatie vond plaats in “De Leeuw van Vlaanderen”. Deze presentatie werd ook bezocht door onze burgemeester en een wethouder. Tevens bezochten we gezamenlijk het Joodse kerkhof. Dan Lumeij droeg toepasselijke gedichten in de Leeuw van Vlaanderen en op het Joodse kerkhof voor. Twee dames, Mw van Koten en Mw Van Alphen, nazaten van de personen die in de Joden kroniek worden vermeld waren ook uitgenodigd. Onze voorzitter bood deze personen een exemplaar van de Jodenkroniek aan. Een hoogtepunt in ons 8 jarig bestaan.  

Jaarlijks uitstapje. Er werd gekozen voor een rondleiding door Vaals. Dit bleek een goede keuze te zijn. Deskundige gidsen van Heemkundevereniging Sankt Tolbert leidden ons door Vaals. We kwamen op plekken die we nog nooit hadden gezien en nog nooit waren geweest. We vernamen geschiedenis waar we geen weet van hadden. Na afloop volgde er een gezellig samenzijn in “De Leeuw van Vlaanderen” onder het genot van een heerlijke maaltijd.

Dit verslag kan dienen als naslagwerk maar moet ook dit jaar volledigheidshalve vermelden dat de notulen de officiële stukken zijn.

Jo SoMers,

Secretaris Heemkundevereniging Galopia.