jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

 

Het Galopia-jaar 2021 was net als 2020 een jaar dat volledig in het teken stond van Corona.

Vanaf januari tot begin juni golden in Nederland strenge lockdownmaatregelen, waardoor de jaarvergadering niet is doorgegaan en we pas weer op 2 juni 2021 de eerste bestuursvergadering konden organiseren en op 30 juni 2021 de eerste ledenvergadering. Na de zomerperiode gingen wij van start met een bestuursvergadering op 1 september, waarna we in oktober, november en december een ledenvergadering/overlegvergadering van Galopia hielden. Eind december ging Nederland weer in lockdown…

Afgelopen verenigingsjaar is gebleken dat HKV Galopia dringend een nieuwe voorzitter nodig heeft na het afscheid van Dhr. Fons Meijs als voorzitter. Bovendien heeft dhr. Frans Troisfontaine te kennen gegeven dat hij op korte termijn wil stoppen als penningmeester, dus daarvoor hebben we ook dringend een vervanger nodig. Dhr. Piet Hegger hanteert gelukkig sinds september wel de voorzittershamer tijdens ledenvergaderingen en andere vergaderingen.

 Op 1 april 2021 moest het archief van Galopia tijdens de zeer strenge lockdown, waarbij mensen absoluut bij elkaar uit de buurt moesten blijven, gedwongen uit het Gemeentehuis vertrekken. Gelukkig konden wij vanaf 1-4-2021 terecht in ’t Gulper Hoes. Helaas is de archiefruimte aldaar erg klein en niet af te sluiten. Bovendien is er geen mogelijkheid voor een permanente opstelling van de PC met printer, hetgeen het archiveren belemmerd. Wij denken er derhalve over een laptop aan te schaffen.  Vanaf begin september was het archief op dinsdagochtend tussen 10.00 hr en 12.00 hr weer geopend. Inmiddels is het gehele digitale archief van Galopia bijgewerkt en op orde.

In het contract met ’t Gulper Hoes had Galopia naast het onderbrengen van het archief opgenomen dat ledenvergaderingen/overlegvergaderingen en bestuursvergaderingen in ’t Gulper Hoes zouden plaatsvinden in plaats van in de parochiezaal. Echter al na de eerste ledenvergadering concludeerden wij dat leden- en overlegvergaderingen voortaan weer beter in de parochiezaal konden plaatsvinden. Bestuursvergaderingen vinden wel nog in ’t Gulper Hoes plaats en wel op dinsdagochtend. Het contract kon gelukkig per 1 augustus 2021 aangepast worden aan het nieuwe gebruik.

In 2021 verschenen weer twee periodieken, te weten nr. 25 en 26. De vele artikelen van zeer uiteenlopende aard waren hopelijk zeer lezenswaardig voor u allen.

                                Een idee dat ontstond door “75 jaar bevrijding” was het plaatsen van “struikelstenen”. Enkele jaren geleden schreef Galopia een boek over de Joden die in Gulpen werden geboren en die in WOII werden afgevoerd en om het leven werden gebracht in concentratiekampen.  Een werkgroep met Peter van Amelsvoort, Piet Hegger en José Austen begon met een project om ook in Gulpen Stolpersteine te plaatsen. Door Corona heeft deze werkgroep tussen januari 2021 en juli 2021 stilgelegen, met name omdat de Rijkheyt gesloten was. Vanaf augustus werd er in sneltreinvaart aan gewerkt en inmiddels ligt een concreet voorstel bij de Gemeente Gulpen-Wittem met de juiste lokaties inclusief toestemming van de huidige bewoners op deze adressen. Wij hopen dat de struikelstenen in 2022 worden geplaatst.

                                Bidprentjes. We krijgen vele van deze “kaartjes” , die wij met behulp van het programma “Aldfaer” opslaan in het archief respectievelijk regelmatig naar onze internetpagina overbrengen. Mw. Lilian Heuschen is hiervoor de verantwoordelijke persoon.

                Tenslotte organiseerde HKV Galopia op 22-10-2021 een jaardiner in restaurant “De Leeuw van Vlaanderen”, hetgeen met een grote opkomst van wel 35 personen zonder meer een succes genoemd mag worden.

                                 

Tot zover een korte samenvatting van de gebeurtenissen in het verenigingsjaar 2021.

Secretaris van Heemkundevereniging Galopia.

René Hick.