Vrijwilligersprijs 2012

Vrijwilligersprijs_2012
 
scannen0015
 

Dames, heren, op 15 november j.l. kregen wij, bestuur van Galopia een uitnodiging van de Rabobank om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst in Simpelveld. Daar werden de vrijwilligersprijzen uitgereikt. De voorzitter en secretaris gaven hun namen door. Ook Cris Willems, de man die heel veel over wegkruisen heeft gepubliceerd belde om er zeker van te zijn dat twee bestuursleden van Galopia op die avond aanwezig zouden zijn. Op 7 december togen Fons Meijs en Jo Somers naar Simpelveld. Om verslag te doen en om foto’s te maken voor onze website ging ook Jan Somers mee.

Zonder precies te weten wat op ons te wachten stond reden wij per bus, de weersomstandigheden waren dermate slecht dat een rit per auto te gevaarlijk was, naar Simpelveld.

Daar aangekomen bleken wij niet de enige te zijn. Een zaal vol met mensen waren aanwezig. We genoten van koffie met Limburgse vlaai.

De opening werd door de Heer Jos Delamboye, directeur van Rabobank-Heuvelland, gedaan met de woorden: “Vrijwilligerswerk is een winst voor iedereen. En niet alleen voor hulp aan ouderen of aan gehandicapten maar op vele manieren zetten vrijwilligers zich in.”

Toen de gemeente Gulpen door de spreker onder de aandacht werd gebracht bleek er nog al wat denkwerk nodig te zijn geweest om alle afdelingen bijeen te krijgen. Ook een rit naar Ubachsberg is nodig geweest want daar woont Cris Willems en die weet heel veel van weg- en veldkruisen af. En die weet als geen ander welke stichting of vereniging zich in en rond Gulpen bezigt houdt met het in stand houden van de weg- en veldkruisen en kapellen.

We worden als vertegenwoordigers van Gulpen - Wittem naar voren geroepen. Dan blijkt pas hoeveel mensen zich bezig houden met dit soort vrijwilligerswerk. Hij roemt de groep, en verteld dat bijna dagelijks mensen van deze vrijwilligers bezig zijn om een kapelletje of kruis op te poetsen.

Applaus valt ons ten deel.

Dan komen achtereenvolgens in aanmerking voor een plaquette: De kern Epen, Slenaken, Mechelen, Reymerstok, Nyswiller, Partij- Wittem, Eys, Wahlwiller, Gulpen, Wijlré.

Applaus.

De prijs is voor de hele groep. De spreker geeft dan ook het advies om het geld, de 1500 euro gezamenlijk te besteden. Anders vindt een te grote versnippering plaats.

Nadat we allemaal op de gevoelige plaat zijn vastgelegd door fotograaf Willy Oprey uit Margraten, wordt er nog een gezamenlijke foto gemaakt van alle genomineerden. Dat betekent dat bijna alle aanwezigen naar voren moeten komen. Maar dat kan pas nadat de zaal voor een gedeelte is verbouwd.  Ook dat gaat gepaard met veel improvisatie.

Dan volgt nogmaals een dankwoord van de Heer Jos Delamboye en hij kondigt de Limburgse troubadour Paul van Loo aan.

Paul van Loo stelt zich zelf voor:

Jullie kennen me misschien als aardrijkskundeleraar aan het Coriovallumcollege of het Bernardinuscollege in Heerlen. Sinds juli 2010 ben ik met pensioen. Of ben ik voor jou de bekende zanger van The Black Stars,de ouwe rockband, die al in 1961 werd opgericht en nog altijd actief is. Daar zing ik al zo'n dertig jaar mee.

Maar sinds 2002 treed ik veelvuldig op met Ivo Rosbeek; eerst met luisterliedjes in allerlei talen, vanaf 2003 ook in Limburgs dialect. Ook spelen Ivo en ik mee met muzikale vrienden zoals het "Dylan geet plat" project.

Met Ivo's begeleidings-band De Lotgenoten, waarmee we onze cd Vuurbeelde (2010) opnamen, treden we regelmatig op. Sinds een aantal jaren verzorgen we ook met veel vrienden het programma "Bijna Kerst" enkele dagen voor Kerstmis. Hier lopen muziek en cabaret en ouderwetse Kerstliedjes door elkaar heen.

Een enkele keer zing ik ook wel eens alleen bij een kleiner privé-optreden; dan neem ik de begeleiding op cd mee. Dat kan een optreden met 'eigen' Limburgse liedjes zijn en mooie 'oudere' liedjes van anderen. Ook is het mogelijk in overleg een programma samen te stellen met anderstalige liedjes, waar het goed naar luisteren is, maar waar je eventueel ook fijn op kunt dansen.

Met The Black Stars vierden we in november 2011 ons vijftigjarig jubileum.

Tijdens dit optreden, waarbij velen hun stemtalenten ten toon spreiden worden versnaperingen aan de aanwezigen aangeboden. Tevens zijn enkele versnaperingen, alcohol bevattende die ook door ons moeten worden genuttigd.

Maar al spoedig moeten we besluiten om afscheid te nemen, het is de bus of te voet.

De plaquette wordt vol trots meegenomen en zal aanstaande dinsdag tijdens onze ledenvergadering natuurlijk worden overhandigd aan de mensen van Galopia die zich inzetten voor de weg- en veldkruisen.

We mogen dit weer als een mijlpaal in ons nog korte bestaan zien.