Speurtocht naar vaandels

Begin 1900 werden er in Gulpen 2 vakbondverenigingen opgericht, de RK Volksbond Sint Joseph en de Bouwvakvereniging St Petrus. Over beide vakbonden heeft Heemkunde Vereniging Galopia uitvoerig bericht in hun periodiek nr 4 van oktober 2010. St Joseph werd opgericht in 1898 en heeft bestaan tot het begin van de 2de wereldoorlog. De bond is geleidelijk opgegaan in de naoorlogse Katholieke Arbeiders Beweging KAB.

St Petrus heeft veel korter bestaan. Deze bouwvakvereniging werd opgericht in 1900 en ging in 1912-1913 weer ter ziele. Toch heeft de vereniging in deze korte tijd veel gedaan in Gulpen: het patronaat gebouwd, 4 huizen langs de rijksweg gebouwd, en nog een aantal andere werken in en rondom Gulpen.

St Joseph had een vaandel, en vrijwel zeker ook St Petrus. Als heemkunde vereniging ben je natuurlijk geïnteresseerd in deze pronkstukken van de vereniging maar we hebben niet kunnen ontdekken of deze vaandels nog bestaan en waar deze zich dan bevinden. Vaak is het zo dat deze voorwerpen ergens op zolder staan bij een oud verenigingslokaal of op zolder van een van de toenmalige bestuurleden. Ze worden bewaard omdat ze te mooi zijn om weg te gooien, maar mensen weten vaak ook niet wat ze er mee aan moeten. Daar vormen wij een oplossing voor. Heemkunde vereniging Galopia zou graag willen weten waar de vaandels zich bevinden en, nog beter, zou graag deze vaandels in haar bezit krijgen. Mocht U hierover iets weten neem dan contact op met de voorzitter, Fons Meijs 043 4504445, of de secretaris, Jo Somers 043 4503058.

Van het vaandel van St Joseph bestaat een foto die hieronder is afgebeeld,. De foto is waarschijnlijk genomen ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de bond in 1938, of 50 jaar in 1948.