Paters Montfortanen uit Gulpen

 

       In dit artikel informatie over 3 priesters uit Gulpen.  

Johannes Jozef Hacking Montfortaan  Vicaris Generaal en Regionaal Overste Van de missie van IJsland.

Johannes Hubertus Alphonsus Coenjaerts missionaris in Brits Nyassaland (Malawi) in Africa

Lor (Laurentius) Colijn. missionaris in Borneo, Indonesië

 

 montfortanen

J. Hacking, A. Coenjaerts en  L. Collijn.

==================================================================
Johannes Jozef Hacking
Montfortaan

Vicaris Generaal en Regionaal Overste
Van de missie van IJsland.

 

- Geboren te Gulpen 11 september 1919.
- Geprofest te Meerssen 8 september 1939.
- Priester gewijd te Oirschot 19 maart 1945.
- Overleden te Reykjavik 18 augustus 1964.

De begrafenis onderneming F. Hoffman verzorgde de ter aarde bestelling.
Op het gedenkkaartje dat bij zijn begrafenis door Drukkerij Alberts, Gulpen werd gemaakt staat te lezen:

In het jaar na zijn heilige wijding vertrok hij vol idealisme naar de zware missie van IJsland. Hij zou er gaan werken, lijden, bidden, offeren..... Hij zou goed zijn voor iedereen. Hij zou klaar staan en zich zelf vergeten.
Graag kwam hij na meerdere jaren missiearbeid enige weken terug naar zijn dierbare familie. Dan kon iedereen constateren hoe hij met hart en ziel aan zijn geliefde missie gehecht was. Wij kwamen altijd onder de invloed van zijn innemende goedheid en liefde.

Hij werd Missie Overste en kreeg de volle verantwoordelijkheid.... En toen kwam opeens de ziekte. De tarwekorrel moest sterven om rijke vruchten voort te brengen.

===================================================================
L. COLLIJN
Enkele gegevens van Laurentius Wilhelmus (Lor) Collijn:
Geboren: 18-03-1917 te Gulpen
Overleden: 22-11-1994 Huize Vroenhof te Houthem.
Gelofte in Congregatie van de Montfortanen: 08-09-1937
Priesterwijding te Oirschot: 28-02-1943
Jaren rond einde WO-II: kapelaan te Gulpen
1947-1969: Missionaris te Kalimantan (Indonesië)
1969-1993: Pastoor te Holset
Rouwdienst: 03-12-1994 te Gulpen en 02-12-1994 te Holset
Lichaam werd ter beschikking gesteld van de medische wetenschap
Ouders: Willem Hubertus Collijn, smid te Gulpen, en Maria Margaretha Pleijers.

Lor (Laurentius) was een zoon van de smid Colijn. Hij werd tegen het einde van de oorlog priester gewijd.
Omdat hij nog niet naar de missie kon vertrekken heeft hij een tijd als kapelaan gewerkt in Gulpen.
Toen het weer veilig was is hij naar de missie in vertrokken 4 Juni 1946 naar Borneo, Indonesië vertrokken. Hij heeft daar kwalen opgelopen die hij door drinken in de greep wist te houden c.q. te verdragen.
Na de terugkeer uit de missie is hij nog vele jaren pastoor geweest te Holset.
Daar is hij ook gestorven. Na een uitvaartdienst werd zijn lichaam ter beschikking gesteld van de medische wetenschap. Hij was een broer van Jef Collijn, eveneens pater oblaat (SMM). Laatst genoemde is begraven te Gulpen in het (smeedijzeren) graf van zijn ouders.
===================================================================

A. COENJAERTS,
Johannes Hubertus Alphonsus Coenjaerts (pater Vös) werd te Gulpen geboren op 23 juli 1913. Hij trad in bij de paters montfortanen te Schimmert. Geprofest werd hij op 8 september 1935 te Meerssen. Op 23 maart 1941 volgde de priesterwijding te Oirschot. Na een tweejarige missiologische studie was hij aanvankelijk, tot het einde van de oorlog, kapelaan te Cothen(Utrecht). Op 6 mei 1946 kon hij dan eindelijk naar Brits Nyassaland (Malawi) in Africa vertrekken. Ten gevolge van een ernstig motorongeluk(1958) moest hij echter
in 1973 terugkeren naar Nederland. Geheel onverwachts overleed hij op 8 mei 1982 te Oirschot en werd aldaar op het kloosterkerkhof begraven.

===================================================================