Gemeentehuis Gulpen

Uit: Limburgs Dagblad voor Mergelland en Maastricht, woensdag, 17 mei 1972.

Gemeente koopt complex voor 9 ton.

Klooster in Gulpen

wordt gemeentehuis.

 

G U L P E N, 17 MEI – Over de verkoop van het oude klooster en bejaardentehuis aan de Dr. Ackensstraat aan het gemeentebestuur van Gulpen is overeenstemming bereikt. De verkoop wordt definitief wanneer het Ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming geeft. Maar de financieel noodlijdende gemeente Gulpen moet door de rijksoverheid een handje geholpen worden bij deze kapitale aankoop van 900.000 gulden.

 

Volgens directeur Offermans van Penners en Schoenmakers Makelaardij N.V. te Heerlen was het complex, dat tot nu toe eigendom was van de Zusters van Liefde in Tilburg, het duurste bedrijfsgebouw dat de laatste tijd in Limburg te koop werd aangeboden. Klooster en oude bejaardentehuis samen bevatten meer dan 100 vertrekken, waaronder een kapel, aula, eetzaal en keuken. Het staat op een terrein van 1,32 ha. In feite kan men acht verschillende vleugels aan het complex onderscheiden, waaronder een modelboerderij. Om een indruk te hebben van de steenmassa, die overigens door tuinen wordt omgeven: het complex heeft een inhoud van 18.320 M3.

Dienstencentrum

Het gemeentebestuur van Gulpen, dat dank zij de inspanningen van de wethouders Prevoo en Schuttenbelt de aankoop heeft kunnen realiseren, wil het complex bestemmen tot algemeen dienstencentrum. Onder andere zal er de gemeentesecretarie in worden ondergebracht. Ook de in Gulpen gevestigde BB-dienstkring en de PTT hebben belangstelling voor een gedeelte van het gebouw om er een kantoor in te huisvesten. Hoezeer de gemeente Gulpen om een nieuw gemeentehuis zit te springen werd onlangs nog eens onderstreept door een opmerking van een inspecteur van Binnenlandse Zaken over het oude gemeentehuis: “In deze tent valt niet te werken”.

 

De aankoop brengt voor het gemeentebestuur wel nogal wat financiële beslommeringen met zich mee. Behalve de aankoopsom van 9 ton is ook nog circa 150.000 gulden nodig voor verbouwing. Met de verkoop van het oude gemeentehuis en twee andere panden tot een totaal van 250.000 gulden en met een inmiddels aangevraagde geldlening van 800.000 gulden hoopt men de zaak rond te krijgen. Rest daarna echter nog de rente en aflossing van de geldlening die de berooide gemeentekas onmogelijk kan opbrengen. Er is daarom een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van bijna 67.500 gulden per jaar gevraagd. Over eventuele toekenning van een en ander valt op dit moment nog niet te zeggen.