Israeliet/Joods

In Gulpen was van oudsher een Joodse gemeenschap. Al rond 1750 woonden er Joden en was er een joodse synagoge, eerst in een woonhuis, later als apart gebouw. Helaas heeft de joodse gemeenschap de Tweede wereld oorlog niet overleefd