2011 Schutterscutluur en Sint Hubertus door L Wolters en schutterij

Op 29 maart 2011 werd weer een lezing gehouden worden, georganiseerd door heemkunde vereniging Galopia in Gulpen.

De Heer Luc Wolters hield in samenwerking met schutterij Sint Hubertus van Gulpen een boeiende lezing houden over (zie ook foto's onder aan het artikel):

Een Limburgs cultuurgoed bij uitstek wordt gevormd door de vele schutterijen in de provincie. Het zijn verenigingen met rijke tradities en dikwijls met een hoge ouderdom. Ook in Gulpen en het Heuvelland spelen de schutterijen een belangrijke rol in het verenigingsleven. Er zijn van oudsher zelfs meerdere schutterijen actief, elk met zijn eigen achtergrond.

De lezing droeg een historisch karakter, waarbij vragen aan bod komen als: hoe zijn schutterijen en broederschappen ontstaan? Hoe is het schutterswezen historisch gegroeid? Hoe verliep deze ontwikkeling in de steden en op het platteland en wat kunnen we daarvan lokaal, bijvoorbeeld in Gulpen, herkennen? Wat waren in vroeger eeuwen de taken en bezigheden van de schutterijen? De lezing werd rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal, historisch en actueel.

 

De rijke schutterstradities uiten zich heden ten dage nog in het patroon van activiteiten: het vogelschieten, het begeleiden van de processie, patroonsdagviering en 't ten grave dragen van leden. Ook wordt ingegaan op de organisatie van het schutterswezen, van de bonden en de federatie. Uiteraard mag het schuttersfeest en de oorsprong daarvan niet ontbreken. Evenmin als de samenstelling van de schutterij, alsook de betekenis van militaire rangen en de functies van bielemannen en marketentsters, koningsparen en keizers met hun zilveren schilden. Bovendien wordt het Limburgse schutterswezen vergeleken met de gilden elders in Nederland en de schutterijen internationaal.

Met een afzonderlijke presentatie van het Sint-Hubertusgilde Gulpen met name met hun Koningszilver is dit dé gelegenheid om kennis met de schutterijen te maken of uw kennis daarover nog verder uit te breiden.

drs. Luc Wolters is afgestudeerd op het onderwerp van de Limburgse schutterij. Hij is eindredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift, conservator van het Limburgs Schutterij Museum en doet historisch onderzoek naar het schutterswezen. Hij is voorts vaandeldrager en vice-voorzitter van schutterij Sint-Sebastianus Eys en voorzitter van de Heemkundevereniging Simpelveld-Bocholtz.
Wolters heeft een historisch bureau, Historie Present (www.historiepresent.nl), dat tal van geschiedkundige opdrachten ter hand neemt: eindredactie, script documentaire, publicatiebegeleiding, documentatie, jubileumboek, research etc.

De spreker drs Luc Wolters gaf een boeiend overzicht van het ontstaan en de tradities van schutterijen in Brabant en Limburg. Na de pauze gaf het Hubertusgilde van Gulpen uitleg over haar ontstaan, en over het konigszilver.  Al met al een geslaagde avond. 

001            010        022        015