2012 Gulpen 100 jaar geleden door J Somers en F Meijs

Heemkundevereniging Galopia

 

Gulpen. 100 jaar geleden.

 

Op 20 maart 2012 werd er door enkele leden van Galopia een lezing gehouden over hoe Gulpen er één eeuw geleden uitzag. Ze gingen terug in de tijd. Aan de hand van verhalen en oude foto’s waande men zich in 1912.

Stelt U zich Gulpen voor met een Rijksweg die de steenweg werd genoemd en die met ‘kinderkopjes’ was verhard. Ons riviertje de Gulp was ook toen niet overdekt, ze probeerde te meanderen door de dorpskern. Welke fabrieken en bedrijven waren er in Gulpen gevestigd? Hoe en waar woonden de Gulpenaren toen? Hoe zagen hun huizen en straten er uit? Allemaal vragen waarop op die avond een antwoord werd geven.

 

Gulpen + 1912: burgerlijke stand

  

™Geboren 34 jongetjes, 46 meisjes, 1 levenloos

 ™17 huwelijken

™26 mannen, 17 vrouwen gestorven

 ™95 mannen, 94 vrouwen vestigen zich

 ™86 mannen, 118 vrouwen vertrekken

 ™Daarmee bestaat de bevolking eind 1912 uit 1311 mannen en 1283 vrouwen

 ™In 1820 waren slechts 320 mannen 315 vrouwen

 ™In 2012   in Gulpen ruim 4000 inwoners