2010 Bouwkundige historie Neubourg door F Hovens

Heemkunde vereniging Galopia

Bouwkundige historie van kasteel Neubourg

 

De tweede lezing voor galopia werd op 23 maart 2010 gegeven door Frank Hovens en vond plaats in "het Bierhuys" in Gulpen. Frank Hovens is gespecialiseerd in kasteel Neubourg en publiceert hierover regelmating. Zijn specialisatie betreft vooral de bouwkundige aspecten van het kasteel.

In een prima verzorgde powerpoint presentatie werd de geschiedenis van het kasteel uitvoerig toegelicht. Eerst het vermoedelijke ontstaan van het kasteel en de plek waar de voorganger waarschijnlijk gestaan heeft. Dan de uitbreidingen die in de 15e en 16de eeuw plaatsvonden waarbij de omvang van het kasteel drastisch vergroot werd.

Dan de aanpassingen van het kasteel met het dempen van de omringende grachten en het afbreken van de oostelijke vleugel. Daarna weer de heropbouw van deze oostelijke vleugel.

Hij gaf veel informatie over de indeling vooral van het Herenhuis met de verschillende verdiepingen.  Ook vroeg hij aandacht voor de historische binnenkant van het kasteel, een thema dat bij oude gebouwen vaak vergeten wordt.

 

Al met al een zeer geslaagde lezing waar de bevolking van Gulpen met velen naar toe kwamen

 

Fons Meijs