2015 Gebeurtenissen in Gulpen in oude films en foto’s door Fons Meijs

 Op 25 Maart ging heemkundevereniging Galopia terug in de tijd.

De bezoeker kreeg heel wat te zien: Processies, begrafenissen, optochten, de stoomtram ('t tremke), werk in uitvoering op de Rijksweg, overstromingen, en de haat/liefde verhouding met het riviertje de Gulp. Hiervoor werden heel wat bronnen aangeboord, zoals amateurfilms van de Gulpenaren Hegt, Nix, Eussen en Somers. Beeldmateriaal van Henk Kroese, en van L1 TV. Een deel van de fragmenten zijn door ouderdom minder goed van kwaliteit, dat moest de kijker voor lief nemen.

OUDSTE FILM VAN GULPEN.
U kreeg beelden voor ogen van de Bronk uit juli 1923, mogelijk de oudste film over Gulpen. Dit beeldverhaal is gemaakt door Van de Ven. De 'Grote Bronk' ging toen door het park van Kasteel Neubourg. De Weduwe van Iwan de Marchant et d'Ansembourg beheerde destijds het kasteel. Galopia toont verder een korte film van de begrafenis van Graaf Rudolf in 1952. Hij was de laatste kasteelheer van Neubourg.

De viering van 100 jaar Missiekruis op de Gulpenerberg 1934. De inhuldiging Maria Monument op 31 mei 1935 dat gepaard gaat met vele praalwagens. In mei 1950: De Sterre der Zee is te gast in Gulpen en wordt onder groot vertoon door het bierstadje gedragen. In de kerk waar Zij één week lang verblijft, wordt dag en nacht gewaakt. Ook bent u getuige van zowel de begrafenis van Graaf de Marchant et d'Ansembourg alsook van Deken Dols.

De Rijksweg...is een ander thema dat tijdens deze lezing veel aandacht krijgt. Filmbeelden, oude foto's laten zien hoe deze belangrijke verbindingsweg steeds weer op de schop gaat. Bomenpracht! En de kap er van. Ook recente filmbeelden van afgelopen jaar (van Jan Somers) krijgt de bezoeker te zien. Verder zal er heel wat verteld worden bij het geen u te zien krijgt.

OVERSTROMINGEN IN GULPEN.
Heel vaak is het riviertje de Gulp buiten haar oevers getreden. Zomaar een paar data: 1916, 1971, 1979 en 1998. Bij het doorspitten van de archieven van Gulpen ontdekken de Galopianen indrukwekkende verhalen waarbij overstromingen een hoofdrol vertolken. Ook hierover zal verhaald worden. Fotomateriaal over wateroverlast uit 1916, de enorme schade door de wolkbreuk in 1971 en die van 26 augustus, ook een film over het noodweer van 6 juni 1998, het kwam allemaal voorbij.