2022 Volksmissie en Missiekruis

Het missiekruis boven op de Gulperberg werd in 2022 volledig gerestaureerd. Dat was aanleiding om de achtergronden van dit kruis toe te lichten. Begonnen werd met het houden van een zeer uitgebreide volksmissie in 1833 die eindigde met het plaatsen van dit kruis op de Gulperberg. In de navolgende periode werden er nog verschillende volksmissies gehouden. Ook deze missie werden in deze lezing toegelicht. Daarna werd er volop aandacht besteed aan de verschillende restauraties van het kruis door de jaren heen. Er werden veel foto’s getoond van de restauratiewerkzaamheden zowel uit vorige jaren als ook de laatste uitgebreide restauratie in 2021-2022.

Door de vele foto’s is dit een levendige presentatie die ongeveer 1 tot 11/2 uur duurt.