Bestuur

Het bestuur van Galopia bestaat uit de volgende leden:

  • voorzitter vacature
  • RenĂ© Hick, secretaris
  • Frans Troisfontaine; penningmeester
  • Wiel Frijns; penningmeester
  • Jo Somers, lid