Lidmaatschap

De vereniging kent leden, donateurs en abonees.

Leden zijn actief binnen de vereniging en hebben stemrecht. De contributie bedraagt € 20 per jaar. De leden krijgen het periodiek gratis.

Donateurs dragen de vereniging een warm hart toe en ondersteunen de vereniging met € 15 per jaar. Zij ontvangen de periodiek gratis.

Abonnees hebben ingetekend op onze periodieken. Er verschijnen 2 periodieken per jaar, in april en oktober. Het jaar abonnement bedraagt € 5.-

Mocht U te ver weg wonen en moeten we de periodieken per post opsturen dan vragen we U om €15 per jaar te betalen om de verzendkosten te dekken.

 

Ons rekeningnummer is NL93 rabo 01472.42.053.  Vermeldt bij omschrijving duidelijk uw postcode en huisnummer, anders kunnen wij niet bezorgen.