Lidmaatschap

De vereniging kent leden, donateurs en abonnees.

Leden zijn actief binnen de vereniging en hebben ook stemrecht. De contributie bedraagt € 20 per jaar. Daarvoor ontvangen ze de periodieken gratis (behoudens portokosten).

Donateurs dragen de vereniging een warm hart toe en ondersteunen de vereniging met (minimaal) € 15 per jaar. Zij ontvangen de periodieken gratis (behoudens portokosten).

Abonnees hebben ingetekend op onze periodieken. Er verschijnen 2 periodieken per jaar, rond april en rond oktober. Het jaar abonnementsgeld  bedraagt € 7.00 per jaar (voor 2 stuks), behoudens portokosten. Indien u te ver weg woont om de periodieken te verzorgen vragen wij € 17,00 (€ 7,00 voor de periodieken en   € 10,00 voor de verpakkings- en verzendkosten).

Ons rekeningnummer is NL93 RABO 01472.42.053. ten name van Heemkundevereniging Galopia.

Vermeldt bij omschrijving duidelijk uw postcode en huisnummer, anders kunnen wij niet bezorgen.