voorjaar 2016: 5 nieuwe plaquettes

In het voorjaar van 2016 zijn er door Galopia een 5-tal nieuwe plaquettes geplaatst bij historisch belangrijke lokaties.

 

Bij de grote lindeboom op de markt is een plaquette toegevoegd waarop uitgelegd is dat deze boom geplant is bij het huwelijk van prinses Juliana met Bernard van Lippe-Biesterfeld in januari 1937. Deze plaquette is door wethouder Laheij samen met voorzitter Meijs onthuld op 2 juni 2016. Op U-tube staathierover een fimpje. Zie https://youtu.be/Fx7KDEhKuYc

 

 

 

Twee identieke plaquettes zijn geplaatst bij de ingangen van het oude kerkhof. Op deze plaat staat een foto van de oude kerk en van de afbraak van de kerk, aangevuld met enige informatie over de kerk zelf.

  

 

Een plaat is toegevoegd aan informatiestenen over de lokatie van de Synagoge op de Kiebeukel. Van de Synagoge is niets meer te zien, maar via een tweetal foto's willen we de Synagoge opnieuw in beeld brengen.

 

Bij het Protestantse kerkhof op de Kiebeukel is een plaquette op staander aangebracht waarop enige informatie over het Leopolds kerkje dat daar stond, staat weergegeven, inclusief wederom enige foto's.

 

 

Tenslotte is bij de Sint Petruskerk met een grote plaat met daarop een viertal foto's aangegeven wanneer de St Petrus kerk in Gulpen gebouwd is.