Bevrijd dorp in oorlogstijd

Bevrijd dorp in oorlogstijd

 

In september 2019 vierde Gulpen dat het 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitse bezetter. Maar daarmee was de oorlog nog niet voorbij. Het dagboek van Liesel Dalpke maakt dat heel duidelijk. Juffrouw Dalpke is onderwijzeres van de 2de klas van de jongensschool, en zij houdt van 1 september 1944 tot 17 juni 1945 een journaal bij. Nagenoeg iedere dag noteert ze de dingen die zij meemaakt en ziet in Gulpen. Ze schrijft over de laatste inkwartiering van Duitse troepen en hun terugtocht. Zij beschrijft hoe de eerste bevrijders het dorp binnen komen. En dat daarna het dorp overspoeld wordt door troepentransporten van de Amerikanen, evacuees uit Kerkrade en later weer repatrianten uit Duitsland. Maar ook dat overvliegende V-1 bommen en zwaar geschut voortdurend te horen zijn en dat nog lang de sirene alarm af gaat. Maar ook de voedselschaarste en de zorg voor al die mensen die tijdelijk onderdak kregen in Gulpen beschrijft ze indringend.

 

Galopia koos ervoor om de teksten van haar schriften niet aan te passen, maar te laten zoals zij het opschreef. Daarmee wordt het meest recht gedaan aan hoe juffrouw Liesel het ervaren heeft.

Wel zijn er ter verduidelijking van haar tekst op een aantal plaatsen korte toelichtingen geplaatst, soms met een afbeelding erbij.

Erik Vliegen en Fons Meijs zorgden ervoor dat het boek, dat zo’n 150 pagina’s omvat, begin september klaar was. Het boek heeft als titel “Bevrijd dorp in oorlogstijd”

 

 

Het boek is verkrijgbaar via de bestuursleden van Galopia (Fons Meijs, Jo Somers, Frans Troisfontaine en Wiel Frijns, zie voor mailadressen elders op de website) en kost €10.

 

Als U het toegezonden wil krijgen, komen er €5 verzendkosten bij.