periodieken

Galopia geeft 2 keer per jaar een periodiek uit, in april en oktober. U kunt zich hierop abonneren. 

Het jaar abonnementsgeld  bedraagt € 7.00 per jaar (voor 2 stuks), behoudens portokosten. Indien u te ver weg woont om de periodieken te verzorgen vragen wij € 17,00 (€ 7,00 voor de periodieken en   € 10,00 voor de verpakkings- en verzendkosten).

Ons rekeningnummer is NL93 RABO 01472.42.053. ten name van Heemkundevereniging Galopia.

Vermeldt bij omschrijving duidelijk uw postcode en huisnummer, anders kunnen wij niet bezorgen.