Dr Ackensstraat

Uit een opsomming van de straatnamen van een dorp of stad kun je vaak de beroemdheden van de streek herkennen. Natuurlijk is het Koninklijk huis in elk dorp of stad ruim vertegenwoordigd. Zo ook in Gulpen.

Onder de grootheden uit Gulpen vallen mensen zoals Dr. Delissen, Dr. Haack, Dr Scheepel, Prof. Cobbenhagen, Deken Schneiders, Kapelaan Penders, Emile Hupperetz, Willem Beekman. Dominee de Beaufort, Deken van der Velpen, familie van Eynatten enz.

  

De Dr Ackensstraat is een gewone straat in een rustige volkswijk. Maar achter de naam van Ackens schuilt een heel verhaal.

 

 

 .

  

Van Dr Ackens hebben we geen foto kunnen vinden. Daarom, met dank aan het Dr Ackens huis, een foto van het schilderij zoals dit hangt in de vergaderruimte van het verzorgingshuis.

Hugo Jozef Hubert Ackens werd op 14 april 1857 geboren in Gulpen. Oorspronkelijk stamt de familie Ackens uit het ´Land van Rode´, de streek rond Kerkrade.

Hij studeerde medicijnen, met een kleine onderbreking in Amsterdam in Leiden, waar hij in 1885 ook promoveerde na beëindiging van de studie op een proefschrift over de werking van nitroglycerine. De familie woonde eerst op de plek waar nu de Timpaan staat. Maar de kerk zocht een geschikt huis voor de pastorie. De familie Ackens verkocht toen het ouderlijk huis aan de kerk.

Rond 1900 liet de vader van Dr. Ackens, eveneens huisarts een nieuw huis bouwen.

Het prachtige huis, Rijksweg 4 waar momenteel een onderdeel van de Rabobank in is gevestigd. Het huis is volgens overleveringen gebouwd naar een ontwerp van de Waterstaatsingenieur J. G. van den Bergh. Van de Bergh is de bouwer van de spoorbrug over de Moerdijk waaraan men in 1867 is begonnen. Naderhand heeft hier ook dr. Delissen zijn huisartsenpraktijk in gehad.

 

Dr. Ackens oefende de praktijk van huisarts uit tot vlak voor zijn dood, 1 januari 1930. Hij had een kort ziektebed. Ruim 44 jaar oefende hij zijn beroep als huisarts uit. Elk jaar onderbrak hij zijn drukke werkzaamheden voor vakantie. Hij bracht één maand elders door. Hij bestede deze tijd vaak om nieuwe kennis op het gebied van geneeskunde op te doen. De ene keer was dat "hart en longziektes" en de andere keer was er speciale aandacht voor "neus, keel en oren".

Als momenteel iemand een Koninklijke onderscheiding ten deel valt, zijn er een aantal mensen die de persoon hebben voorgedragen. Zij hebben de goede eigenschappen op een rij gezet en de persoon aan de Gemeentelijke overheid voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Een ander eerbetoon is dat een straat of plein naar iemand word genoemd. Ze kwam het dat in januari 1954 M.L.E. Hupperetz (1) alle goede daden van Dr. Ackens op papier zette en dit aan de gemeente Gulpen liet toekomen. Hij beschrijft hierin Dr. Ackens heel duidelijk. U begrijpen dat de naam van Dr. Ackens met recht is toegekend aan het verzorgingstehuis in Gulpen het Dr. Ackenshuis.

  het oude bejaardenhuis

   

huidig bejaarden huis Oude Maastrichter weg

 

In 1967 werd aan de Willem Beekmanstraat een bejaardenhuis geopend dat naar dr. Ackens vernoemd werd. Ook het nieuwe zorgcentrum langs de Rijksweg heeft de naam overgenomen. Zodoende herinnerde niets meer aan dr. Ackens aan de voormalige Kiebeukel. De mensen waren deze straat ondanks de naamswijziging Kiebeukel blijven noemen. De gemeenteraad besloot daarom de naam weer te wijzigen in Kiebeukel. Dr. Ackens werd immers op een andere manier geëerd door het verzorgingstehuis Dr. Ackenshuis te noemen. De straat naam Dr. Ackensstraat stond weer ter beschikking.