Berghem, Crapoel en Landsraad

Wandelingen en Rijtoertjes

 

 

Berghem, Crapoel en Landsraad.

 

Door de lommerrijke kastanjelaan, de fraaiste van het geheele land, van waar men de smaak

vol aangelegde villa van den Heer E. Wijnans in oogenschouw kan nemen, gaan we langs het eerbied waardige kasteel Neubourg, door de aangrenzende weide der pachthoeve den berg op en bereiken weldra het gehucht Crapoel, dat een put heeft van 190 voet diepte. Werpt ge een steentje in dien pikdonkeren koker, dan is er heel wat tijd mede gemoeid, alvorens gij het in het water hoort neerplonzen; men heeft wel een kwartier noodig om een emmer water naar boven te halen. Van Crapoel voert u een weg rechts naar Landsraad; dringt gij door de dichtgewassen dennenbosschen heen dan hebt gij alweer een overheerlijk uitzicht. Schooner panorama zoekt gij elders in het gansche land te vergeefs. De kerktoren van Vylen steekt weer boven alles uit: een blik op Eperheide , 210 meter hoog, en de ovens van Bleiberg, die gij in de verte ziet rooken, brengt elken bezoeker in verrukking. Op onze terugreis laten wij Crapoel links liggen en komen door de landerijen en weilanden aan de pachthoeve “Drieschen” te Berghem, waar wij tegenover het landgoed van den heer Pinckaerts den weg inslaan, die ons nogmaals prachtige vergezichten te genieten geeft en ons “langs den molen” in Gulpen terugvoert.