Kasteel Neubourg

Naar het kasteel Neubourg.

 

Een der aangenaamste en meest genotvolle morgenwandelingen is: naar het kasteel  Neubourg

In het zuiden der gemeente bekoorlijk in een dal gelegen, leidt een prachtige, lommerrijke kastanjelaan als van zelf zelf heen. 't Zachte koeltje, dat voortdurend door de laan met het frissche loover der eerbied waardige boom en stoeit, doet u langzamer voortkuieren om des te beter te genieten.

Rechts en links fleurt en geurt het weiland, dat die van het Noorden bijna zon beschamen. Dat erf links is “de Molen”: dat buitentje rechts het woonhuis van den Notaris E. Wijnans. Daar hebben we reeds het deftige kasteel in 't zicht.

Keurige mozaïeken van bloemen der sierlijk aangelegde bedden, monsterbouquetten van boschages , 't zacht ineenvloeiend , rijk geschakeerde groen der eeuwen-oude boomen, alles doet het oog hoogst weldadig aan.

Nog eenige passen en we staan voor den statigen ingang.

Een massief steenen brug voert ons onder de, even massieve poort, geflankeerd door twee stevige torens en we bevinden ons op de ruime vierkante binnenplaats, 't kasteel in volle front voor ons.

Rechts ligt een nette huis-kapel met antiek altaar; het overige zijn stallen, remises etc.

In 1774 is het slot merkelijk vernieuwd, vergroot en verfraaid. Graaf Oscar de Marchant d'Ansembourg, wiens zoon graaf Iwan Ansembourg met familie het kasteel thans bewoont, heeft het geërfd van Leonard-Bernard Baron de Heyme de Haufalize, laatste heer van Gulpen en Margeraten † 1813.

Verlof tot een wandelingetje door het uitgestrekte park, met een prachtigen waterval en vele prieeltjes wordt zelden afgewezen.

Op onzen terugtocht gaan wij de kleine laan, recht tegenover den ingang, op en slaan aan de groote heirbaan gekomen rechts af om nogmaals de schoone kastanjelaan in al haar pracht te bewonderen, vooral wanneer zij in vollen bloei mocht wezen.

Hebben wij hierdoor Uw interesse in dit prachtige kasteel gewekt dan kunt U nog veel te weten komen door de ‘kroniek van Neubourg’ te lezen. Dit is een 340 pagina’s tellend boek over de geschiedenis van dit prachtige kasteel. Ook een uitgave van Heemkundevereniging Galopia. Zie elders op deze pagina.