Het klooster te Simpelveld

Het klooster te Simpelveld.

 

Nog een zeer aangename rit langs het klooster van Wittem, over het dorpje Eys, waar we het schoone kasteel “Goedenraad” passeeren, brengt ons te Simpelveld, waar we niet mogen verzuimen een bezoek aan het prachtige, uitgestrekte klooster te brengen.

Dit klooster, een der grootste, fraaiste en rijkste van het gansche land, bewoond door de “Schwestern vom armen Kinde Jesu” is een waar monumentaal gebouw. De aanleg is majestueus! De uitgestrekte tuin wordt door de Zusters zelven bearbeid, die ook het vee verzorgen. In de keuken is eene bedrijvigheid als of men zich op eene fabriek bevond. Het klooster heeft eene allerfraaiste kerk; verder een eigen gasfabriek, eigen slachterij, bakkerij, boekbinderij, fotografie enz. enz. De bouw alleen zou fl 1,200,000 gekost hebben. Een zekere beroemdheid heeft de zoogenaamde stik- en werkzaal verkregen, waar tal van zusters op de meest kunstige wijze de prachtigste handwerken ver­ vaardigen.

De stichteres van het klooster is de koningin ­ weduwe van Beieren.