Naar Visé

Naar Visé.

 

Een niet minder bekoorlijk pleziertochtje per rijtuig is dat naar Visé. Den steenweg volgende via Maastricht, slaan we voor het Ozenbosch aan den wegwijzer den grooten weg in naar Reymerstok langs de boschheuvelen van graaf d'Ansembourg, Na het lief kapelletje en nieuw prachtig schoolgebouw in oogenschouw genomen te hebben, komen we weldra op den weg naar Banholt en Mheer. Een wegwijzer zal u voor vergissing behoeden. Banholt is een aanzienlijk gehucht van Mheer;  een nette bruine beukenlaan brengt ons naar de schoone kerk, waarnaast het eerbiedwaardig kasteel, het eigendom der adellijke familie de Loë: beide zijn een bezoek overwaard. Spoedig bevinden we ons aan de Belgische grens en het eerste dorp, dat we op Belgisch grondgebied passeeren is: het schilderachtig gelegen St. Pietersvoeren. Te midden van een prachtig uitgestrekt park met smaakvolle boomgroepen van dennen en acacia's, breede paden, groote gras- en bloemperken, sierlijke varens, waar tusschen heldere vijvers, ligt het eerbiedwaardig kasteel: 't is een heerlijke tocht tusschen beuken- en eikenlanen langs de golvende vruchtbare hoogvlakte over de boschrijke valleien.

We komen te Berneau met zijn watermolen, waar we van af het plateau een heerlijk uitzicht hebben over het bloeiend dal. Spoedig vertoont zich de toren en huizingen van Visé, waar we ruime gelegenheid vinden uit te rusten en ons te verfrisschen. Den terugtocht nemen we over Noorbeek langs Hoogcruts en door de Del.