Per spoor naar Maastricht

Per spoor naar Maastricht.

 

Een heel romantisch spoorreisje, dat we van Wylré ondernemen. Van uit den trein zien we Gulpen en den Gulperberg; Wylré en den Keuteberg: We passeeren Schin-op- Geul; verderop zien we de kasteelen “Genhuis,” “Schaloen” en “Oost”, den Schaesberg, eindelijk bevinden we ons te Valkenburg; waar zich de grijze ruïne vertoont. We stoomen voorbij Houthem met zijne prachtige villa's, voorbij Meerssen met zijne hooge kruiskerk en kasteel de “Proosdij” voorbij het dorp Amby, voorbij Vaaehartelt , Grande en Petite Suisse, voorbij het kasteel Bethlehem met zijn ronden toren: voorbij het dorpje Limmel ter rechterzijde en weldra klinkt het “Maastricht” langs den stilstaanden trein. Wij stellen ons tevreden slechts eenige merkwaardigheden van Maastricht aan te stippen, zooals de fraaie kerk der voorstad “'Wijk”, de schoone Maasbrugvan waar ons een blik op het weelderijk stadspark is gegund, de prachtige St. Servaaskerk met rijk portaal, kloostergang, reliquieënschat en talrijke kunststukken; de oude O. L. V. Kerk met hare crypten en merkwaardige “ommegangen” de Minderbroeders- en Jezuiten-kerk op de Tongerschestraat; de kerk der Protestanten: St. Janskerk genaamd, de vroegere kerk der Predikheeren, thans een magazijn: het archiefgebouw, tevens eene oude kerk; de oude Helpoort, de fabrieken van Regout; en de ceramique te Wijk, het schoone “Vrijthof” met de hoofdwacht en tal van café's en societeiten, o. a. de door het gansche land bekende societeit “Momus.”

Een tochtje van Maastricht door het liefelijke Jekerdal, loont wel de moeite: de lijn Maastricht-

Glons maakt 't thans gemakkelijk en gezellig. Aan de Boschpoort stappen we in: 't eerst komen we te Oud- Vroenhoven met zijne talrijke moeslanden en het zomerverblijf der Paters Jezuiten op den Louwberg. Te Neer-Canne en Op-Canne zijn we reeds op Belgisch grondgebied. Tusschen akkers

en boschjes stroomt het riviertje de Jeker. Het oude kasteel Neer-Canne is Nederlandsch doch onmiddellijk bij den tuinmuur zijn wij buitenslands. Voorbij de plaatsen Eben en Eimael, Wonck Pierreux, komen we te Bassenge, verder te Roclenge, een zeer aardig stadje, bekend wegens zijn stroo-industrie, en eindelijk te Boirs en Glons.