Naar Aken

Naar Aken.

 

Van Wylré per spoor, stoomen we voorbij het dorpje Eys met kasteel “Goederaad” dan volgt Simpelveld met klooster, later het kasteel Bongerd,” eindelijk Bocholtz en we zijn spoedig over de grens. Prachtige villa's, en de zich aan onze linkerhand verheffende hooge Loueberg zegt ons, dat we in de nabijheid van Aken zijn.

Aan het eerste station “Tempelerbend” stappen we af. Enkele merkwaardigheden: de Poly­technische school vlak bij “Tempelerbend” het prachtige oude stadhuis met kroonzaal, waar 37 keizers gekroond werden. Voor 't stadhuis de fontein “Karel de Groote” met standbeeld. De Zoologische Garten:” het “Kurltaus” en “Karlshaus;” de “Rathskeller” de gebouwen van post, telegraaf en telefoon. Voornaamste kerken: de Dom, door Karel den Grooten gebouwd, met marmeren troon, met goud versierden preekstoel, rijken relikwieënschat; de Maria-Kirche, St. Jacob, St. Folian. Het hospitaal “Maria-Hilf” met heerlijken tuin, het Paleis van Justitie, de “Elisenbrunnen”. Men verzuime niet den Lousberg te beklimmen, van waar men geheel Aken met omgeving kan beheerschen  in het hotel “Belvidere” ter halver hoogte is gelegenheid even adem te scheppen. Met den electrischen tram naar Burtscheid, met schoone kerk, grootsch kurhaus, tuin, en groote kokende bron.