Tot slot

Wandelingen en Rijtoertjes

 

En hiermee, volgzame wandelaars, nemen wij hartelijk afscheid en roepen U een wel gemeend “Vaarwel!” toe!

Hebt gij op onze uitstapjes en tochtjes genoten, heeft 't “Gulp- en Geuldal” met zijn rijk en afwisselend natuurschoon uw hart bekoord, vonden aangename, belangrijke, merkwaardige gewaarwordingen en ontdekkingen op onze wandel en rijtoertjes een bescheiden plaatsje in uw gewaardeerd dagboek; dan voegen wij bij dat “Vaarwel” een: tot “voorspoedig weerziens” in het volgend seizoen.

Alles toonen, overal heen geleiden, was niet mogelijk.

 

't Moge den toerist een aangename voldoening zijn, nog meer, nog schooner, nog merkwaardiger te ontdekken in 't nooit genoeg te bewonderen en te prijzen

 

Gulp- en Geuldal.