Monumentendag 2011

Monumentendag 2011.

 

Leden Galopia voor de klas.

 

De Open monumentendag 2011 werd op 11 september in Gulpen gehouden. Aan Jo SoMers werd gevraagd om als ‘jaarlid’ in de voorbereidingscommissie plaats te nemen. Zijn kennis over het verleden van Gulpen zou een positieve bijdrage kunnen leveren. Vele bijeenkomsten waren nodig om het programma niet alleen op papier voor te bereiden. Het landelijk thema was: “Nieuw in Oud”. Historische gebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen. De oude chocoladefabriek, de oude kerktoren, de molen van Roeks, het huidige gemeentehuis (dr. Ackenshuis), het oude gemeentehuis in de Dorpsstraat, het Kantongerecht zijn enkele voorbeelden hiervan.

‘Heemkunde is voor bejaarden’ wordt wel eens spottend gezegd. Bij de aanvraag voor subsidie van de gemeente komt regelmatig de vraag: “Hoeveel jeugdleden hebben jullie?” Jeugdigen hebben nu eenmaal weinig geschiedenis aan den lijve ondervonden. De geschiedenisboeken op de basisschool bevat bijna geen artikel over het eigen dorp.

Maar dat wil niet zeggen dat het zo moet blijven.

In de commissie die de voorbereiding voor de open monumentendag doet kwam het idee om de jeugd erbij te betrekken. Een programma werd opgezet. En vooral door de medewerking en inzet van Rijkel Groenveld en Fred Jaminon kwam een programma tot stand.

Op 6 en 7 september was het een drukke dag bij de basisschool de Triangel, bij de groepen 5 t/m 8. De leerlingen, 160 in getal kregen 4 opdrachten t.w.

-          Een opdracht waarvan de antwoorden in het dorp te vinden waren. Daarvoor trokken zij in groepen van 7 leerlingen onder begeleiding van een leraar, lerares of ouder naar Gulpen.

  1. Kijk naar de straatnamen, in deze namen zit heel veel geschiedenis verborgen. Vragen naar aanleiding hiervan staan in de opdracht die ze mee kregen.
  2. Kijk naar de historische gebouwen, wat valt je daaraan op? Beantwoord daarna de vragen.

-          In klasverband wordt een serie met vragen beantwoord. De computer mag als hulpmiddel worden gebruikt. Wikipedia en de pagina van Heemkundevereniging Galopia staan ook ter beschikking.

-          De 160 leerlingen worden in 6 groepen verdeeld. Fons Meijs, Herman van de Berg (monumentencommissie) en Jo SoMers gaan voor de klas staan en vertellen elke groep een verhaal met geschiedkundige inhoud. De bedoeling is dat de leerlingen ‘steekwoorden’ opschrijven. Daarna krijgen ze een half uur om met behulp van de genoteerde woorden en het gehoorde verhaal zelf een verhaal aan het papier toe te vertrouwen. Mocht er tijd over zijn kunnen ze die benutten om een tekening te maken die iets met het gehoorde verhaal te maken heeft. Dit laatste levert extra punten op.

De leerlingen zijn een en al oor. De discipline en het enthousiasme is van hoge klasse. Ze vertellen verhalen die ze in het dorp hebben gehoord. Ze spreken mensen aan die hun spontaan vertellen over de geschiedenis van Gulpen. Journaliste Monique Evers van de beide Limburgse dagbladen is ook aanwezig. Zij gaat spontaan met de kinderen mee naar het dorp. Een fotografe van de bladen reist eveneens mee. Ook zij spreken over een grote interesse van de jeugdige enthousiastelingen.

Eén dag later verschijnt een prachtig artikel in beide Limburgse kranten voorzien van een foto waar de inzet van de jeugdigen vanaf straalt.

Jo SoMers

Trotse secretaris van Heemkundevereniging Galopia.