Muziekschool

Gulpen heeft twee keer een muziekschool gehad.

De eerste school ontstond rond 1918. De toenmalige voorzitters van de Harmonie ( E. Huppertz) en van de koren St Gregorius (H. Coenjaerts) en St Caecilia (E. Ploem) waren grote voorstanders van deze school of cursus. Zij hadden moeite met het krijgen van voldoende leden voor hun verenigingen en wilden via de muziekschool kinderen interesse voor muziek bijbrengen om zodoende ook leden voor hun verenigingen te krijgen. Maar de school kreeg geen subsidie van de gemeente en de verenigingen konden de kosten niet dragen. De school verdween daarom rond 1919.

Maar in 1930/31 ontstond er een nieuwe school. Ook nu waren het vooraanstaande bestuursleden van verenigingen met namen als P. Reinards, J. Schobben, P. Rutten en J. Muré, de grote promotors. De school had verschillende parttime leraren en bracht de kinderen niet alleen noten lezen bij, maar ook viool en piano spelen, en zingen. Gesprekken met oud leerlingen van de school bevestigen dit.

Vooral veel tijd werd er gestoken in het trainen van het muzikale gehoor door middel van muzikale zangoefening of solfège. Hierbij wordt de melodie gezongen, niet met woorden maar met de naam van de noten. Natuurlijk was er ook een rapport aan het einde van het Schooljaar.

 

 

Het leslokaal was volgens oud leerling Paul Oligschläger in Hotel Belge en volgens Math Bartholomée in Café Sport, waar ook St. Caecilia repeteerde. Later is de school verhuisd naar het Patronaat.

Ieder jaar was er ook een optreden in het Patronaat. Je kreeg ook geleerd hoe je moest op komen: je kwam op en maakte een buiging naar het publiek. In 1932 waren er zelfs 3 optredens van de leerlingen.

Leerlingen van de school hebben ook meegewerkt aan een operette. Ze traden in Gulpen op in “Wenn der Himmel voller Geigen”.

Uiteindelijk hield de school op te bestaan rond 1937. Ook hier waren de kosten de oorzaak. Ook nu wilde de gemeente geen subsidie verlenen, ondanks verhitte discussies in de Gemeenteraad.

Een aantal namen van leerlingen hebben we nog kunnen ontdekken: Enny Klinkenberg, mejuffrouw Schobben, Frans en Alfred Vlekken, Huub Pennaerts, Elvira Smeets, Hans Horbach, Brouwers, Franckort, Karl Heiligers.

Het muziekverenigingsleven in Gulpen heeft veel baat gehad bij deze school, alhoewel die maar kort bestaan heeft.

Fons Meijs