2009 Gulpen geeft zijn verleden prijs door F Crutzen

Heemkunde vereniging Galopia 

 Gulpen geeft zijn verleden prijs…..  

 

De eerste lezing die door Galopia werd georganiseerd vond plaats tezamen met de uitgave van het eerste periodiek. De lezing op 16 april 2009 werd gehouden in "de zwarte ruiter".

Dit eerste periodiek werd huis aan huis in de Gulpen en de direct aan Gulpen verbonden gehuchten gratis bezorgd. Tijdens de bijeenkomst werd het periodiek aangeboden aan Wethouder van Cultuur Dhr. Ruud Verhoeven. Tevens werd het aan twee mensen aangeboden die middels hun formidabel herinneringsvermogen meewerkten aan enkele van de artikelen die in onze eerste periodiek staan neergeschreven.

 

Aansluitend werd er door Pastoor Crutzen een lezing gehouden met als thema Gulpen geeft zijn verleden prijs…..  . Pastoor Crutzen omschreef: 

Wat de slagaders zijn voor het menselijk lichaam, dat zijn de wegen voor een land of een bepaald gebied. Zij zorgen ervoor dat een streek sociaal-economisch en cultureel levendig blijft. Het is niet verwonderlijk dat daar waar belangrijke wegen elkaar kruisen, mensen zich vestigen. Er ontstaat een gemeenschap. Men gaat handel drijven er wordt recht gesproken, mensen belijden er hun geloof.

Gulpen dankt zijn ontstaan aan de kruising van straat- en waterwegen. Mensen vestigden er zich op een strategisch belangrijk punt, namelijk daar waar de grote Romeinse weg van Aken naar Maastricht het dal kruiste waarin het snelstromende riviertje de Gulp in de Geul uitmondde.

 

Samen willen wij gaan 'wandelen' doorheen zo'n tweeduizend jaar 'Gulpen'. Steeds zullen we de geschiedenis van dit zo belangrijke dorp aan een kruispunt van wegen vanuit een andere invalshoek gaan bekijken. Politieke, sociaal-economische ontwikkelingen alsook het kerkelijk verleden van Gulpen zullen nader worden bezien. Er zal aandacht worden geschonken aan zowel de katholieke en hervormde , alsook aan de joodse gemeenschap. Na een korte pauze zullen dan een paar onderwerpen uit het zo rijke, veelzijdige verleden van het dorp nader worden uitgewerkt.

 

De vereniging kijkt terug op een geslaagde avond die door  ruim 50 personen bezocht werd.

 Fons Meijs

voorzitter