2023 Stolperstenen geplaatst in Gulpen

In 2022 werden er door Galopia Stolperstenen of Stolpersteine gelegd op 4 verschillende plaatsen in het dorp.

In deze lezing, die gegeven werd op 8 maart 2023 voor de ouderensoos van Gulpen, werd toegelicht wat stolpersteine eigenlijk zijn. Stolpersteine zijn gedenkstenen voor opgepakte en vermoorde joden. Op initiatief van Gunter Demnig, een Duitse kunstenaar, zijn er inmiddels op heel veel plaatsen in Europa stolperstenen geplaatst. Deze stenen worden voor zover mogelijk gelegd bij het woonhuis van waaruit de joodse medeburger afgevoerd werd naar gevangenschap en uiteindelijk naar een concentratiekamp.

In de lezing werd de historie van de joodse gemeenschap in Gulpen toegelicht. Met het oppakken van 17 medeburgers in 1942 en 1943 verdween deze gemeenschap uit Gulpen. Voor zover beschikbaar werd er een foto getoond van de opgepakte persoon. Deze 17 medeburgers woonden op 4 verschillende plekken in het dorp. En bij deze woningen zijn er voor iedere medeburger een steen gelegd. Er werden foto’s getoond van de plaatsing van de stenen. En er werd toegelicht dat er een wandeling beschikbaar is langs de verschillende plekken binnen Gulpen waar de Joodse gemeenschap wordt herdacht.