Busbedrijf de Valk 1956

 Dit busbedrijf vervoerde in vroeger tijden wel 1400 mijnwerkers per dag naar en van de mijnen.

Het touringcarbedrijf, waaruit de onderneming groeide, neemt nog een voorname plaats in, ook beschikt „de Valk" over 5 eigen, allen door de Nederlandse Reis­kamer erkende, bijkantoren en organiseert excursies op lange af­stand. De bloei van het bedrijf noopte tot de bouw van een im­posante garage, die men tot de modernste en grootste van ons land mag rekenen. Ze werd in 1952 in gebruik genomen.

Momenteel beschikt „de Valk" over een 50-tal autobussen, voor lijndienst, groepsi- en mijnwerkersvervoer en touringcarbedrijf. Het personeel is gestegen tot gemiddeld 130 personen. Per jaar wor­den plm. 2 millioen kilometer afgelegd. Het aantal vervoerde passagiers hoorden wij ook op bij de 2 millioen schatten.

Verder bewijst „de Valk" niet te onderschatten diensten aan ons tourisme.

Beginnen we met de geregelde autobuslij n Maastricht—Valken­burg—Hoensbroök. Deze heeft als eindpunten

Maastricht en de mijnstreek, vertegenwoordigd door de Staatsmijn Emma.

In het midden van het traject ligt Valkenburg, centrum van liet Geuldal en van het vreemdelingenverkeer.

Eerste touringcar 16-persoons Chevrolet 

 

Over Maastricht, Val­kenburg en de hoofdplaatsen der mijnstreek weidden we reeds inander verband uit, we kunnen ons dus nu beperken tot de ge­regelde excursies, in het zomerseizoen, door Nederlands Zwitser land. „De Valk" is, als we ons niet vergissen, een van de weinige ondernemingen in ons Zuiden die zich hierin specialiseerde. De uiterst moderne en comfortabele autocars dezer onderneming rijden veelal van Valkenburg uit, naar Rijn, Mosel, Eifel. Ahr. Ardennen. Brussel, Luxemburg enz., doch van de 11 vaste dag­tochten zijn er een tweetal aan eigen land gewijd: een zwerftocht door Z.L. en een halve dagtocht door Zuid-Limburg.De zwerftocht is zonder bepaald traject, doch voert de toerist door het mooiste  der dalen van Geul en Gulp, door het heuvelland dat terecht uit­loper van Eifel en Ardennen wordt genoemd. De halve dagtocht door Z.L. gaat via Sibbe-Margraten over de Napoleonsweg in de richting Gulpen, waar men van een prachtig panorama ge­nieten kan. Afdalend passeert men het hotel-kasteel Neubourg om een bezoek te brengen aan de forellenkwekerij, een unicum in ons land. Dan via Slenaken naar Neerlands hoogste berg en Drie­landenpunt te Vaals. Over Lemiers en Wittem terug. Trips waarbij U gelegenheid wordt gegeven om het land van het bronsgroen eikenhout te leren kennen en waarderen!

 

 

Bron: de Nederlandse streekvervoerbedrijven met hun tramwegen en autobusdiensten alsmede hun toerwagenbedrijven.1956  pag 132-133