Huis Rijksweg 4

Rijksweg 4, Gulpen

Bakstenen huis van twee verdiepingen en een halve verdieping, volgens overleveringen gebouwd midden XIX naar ontwerp van de waterstaatsingenieur J. G. van den Bergh, bouwer van de in 1867 begonnen spoorbrug over de Moerdijk. De voorgevel is geleed door twee rechthoekige spaarvelden, aan weerskanten van een segmentbogige nis, waarboven de daklijstkepervormig is opgeknikt. In de middennis een hardstenen balcon met gietijzerenhek. Een en ander neoclassicistisch geornamenteerd. Aan de zijkant een ellipsboogpoort met plintblokken, imposten en sluitsteen van hardsteen. Inwendig een roodmarmeren schoorsteenmantel.

 

Dit huis is gebouwd voor huisarts Dr Ackens. Later heeft hier huisarts Dr Delissen in gewoond. Momenteel is het een kantoor van de Rabo bank