Torens van Kasteel Wittem

Er zijn geen schilderijen of tekeningen uit deze heel vroege tijden gevonden waar kasteel Wittem op staat. Sommige literatuur beweert dat het kasteel 7 torens heeft gehad, maar we hebben nergens bewijs hiervoor kunnen vinden. Andere literatuur zegt dat Wittem 5 torens had en dat hebben we kunnen natrekken.

De eerste tekening die wij kennen is te vinden in het Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Onder inventaris nummer 18.BC K 647 is een prent te vinden met als omschrijving: “Landt und Limiten Caert int processe ende rubrique Breill ende Eys contra Cartiels (kaart met tekeningen van de kerken van Wijlre, Gulpen en Eys, en de kastelen Cartils en Wittem), anoniem.Schaal ca. 1 op 5.000; het noorden boven, 17e eeuw, 1 kaart: papier, pentekening; 36 x 78 cm. Uit een procesdossier van de schepenbank Eys. In dorso: num. 264.”

De tekening is vrijwel zeker rond 1642 gemaakt. De tekening diende als bewijsstuk in een proces tussen de Breill, Heer van Eys en de eigenaar van Cartils. De cijfers in de tekening zijn verklaard in de moeilijk leesbare tekst er naast en is hier niet afgedrukt. Midden op de tekening staat kasteel Cartils afgebeeld.

 

Maar het voor ons interessante deel is geheel rechts. Daar staat kasteel Wittem afgebeeld. Omdat de tekening een onderdeel is van een rechtszaak, mogen we aannemen dat de tekenaar zo waarheidsgetrouw mogelijk, de gebouwen heeft weergegeven. Uitvergroting van het fragment kasteel Wittem geeft prachtige informatie.

 

Deze uitvergroting laat duidelijk vier sierlijke torens zien plus een massieve ronde toren. Dat was de “groesse Toerne” of grote toren waar in de literaatuur regelmatig sprake van is.

Met andere woorden: hier lijkt het bewijs te zijn dat kasteel Wittem rond 1642 in ieder geval 5 torens heeft gehad.

De wederwaardigheden van Kasteel Wittem zijn uitvoerig beschreven in ons boek “Kasteel Wittem en zijn Heerlijkheid”.

 

Fons Meijs