Visvijvers van Kasteel Wittem

In vroeger jaren kwam alle voedsel van plekken in en rondom de woonplaats. Markten waren er wel, maar beperkt. De bewoner zorgde voor een tuin met groenten, voor kippen en vee om het vlees de melk en de boter.

Zo was dat ook bij Kasteel Wittem. Er was en is nog steeds een grote boerderij bij het  kasteel, dat tot honderd jaar geleden zeker zorgde voor het voedsel voor de kasteelbewoner en hun bedienden, inclusief de boer op de boerderij.

Naast kippen en vee hadden grote kastelen ook hun visvijvers. Zo ook bij kasteel Wittem.

Op de eerste kadasterkaart voor Wittem die gemaakt is rond 1841 is nog goed te zien waar de visvijvers, die al in 1733 genoemd zijn, dan geweest moeten zijn. De kaart is weliswaar van veel later datum dan 1733, maar de vijvers zullen niet verplaatst zijn. Duidelijk is te zien dat langs de gehele weg van Wittem naar Wijlre, tot de weg naar Cartils, aan beide zijden van de weg vijvers waren. Nu is er alleen dicht bij het kasteel, en aan de andere kant van de weg, tot aan de molen een langgerekte, langzaam dichtgroeiende vijver. En van de vijvers, pal tegenover het klooster, in het drassige weiland, is alleen nog een “watergat” met waterplanten te zien.

In het RHCL in Maastricht is onder archief nummer 18.BC K 732 een kaart van klooster, kasteel en vijvers van Wittem, gemaakt door F.G.Voncken, landmeter bij het kadaster. Schaal 1 op 2.500 te vinden. De kaart is van rond 1845 en maakt gebruik van de gemelde kadasterkaart. Dit geeft prima weer hoe de lange vijvers langs de weg Wittem – Kapolder er bij lagen, maar op onderstaande afdruk misschien iets minder zichtbaar.

 

 

Fons Meijs