Kasteel Wittem was vroeger veel groter

Uit alle bronnen wordt duidelijk dat kasteel Wittem in vroeger tijden veel groter was dan het lieflijke kasteel dat er vandaag de dag nog staat. Een betrouwbare bron meldt zelfs dat het kasteel in de 16de eeuw waarschijnlijk 3 toegangspoorten had. Dat wijst dan duidelijk op een veel grotere oppervlakte dan er nu nog is.

Het kasteel is verschillende malen verwoest en steeds op een of andere manier weer opgebouwd, vaak kleiner dan het verwoeste gebouwencomplex. Maar ook omstreeks 1835 was het kasteel nog groter dan nu, 2011. Deze plattegronden hieronder tonen dat aan.

bron Heeren van Wittem, Mosmans

plattegrond 2010

Als U bovenstaande plattegronden goed bestudeert kunt U zien wat in goed 175 jaar verdwenen is van dit prachtige kasteel

Fons Meijs