Joodse Begraafplaats

 

 

De Joodse begraafplaats van Gulpen is gelegen langs de Rijksweg N278 Maastricht-Vaals.

De Joodse gemeenschap van Gulpen is nauw verwant met die van het naburige Vaals. Van 1900 tot 1947 waren beide gemeenten één (met de zetel in Vaals). Reeds in 1747 waren er Joden in Gulpen die samen het Paschamaal vierden. Tot de Tweede Wereldoorlog floreerde de Joodse gemeenschap van Gulpen. Echter, na de oorlog keerde er geen enkele terug. De Joodse gemeenschap werd bij Maastricht gevoegd. Voor de slachtoffers heeft Prins Bernhard een monument onthuld aan de Kiewegracht. Ook op de begraafplaats zelf is een monument voor de slachtoffers van de oorlog.

De begraafplaats heeft een vrij opvallende ligging. Ze ligt als het ware niet naast de Rijksweg, maar meer eronder. Ze wordt geflankeerd door een drietal muren. De 21 grafmonumenten zijn bijna allemaal bijzonder groot: ruim 2 meter hoog. de oudste, bewaard gebleven steen stamt uit 1849, de jongste uit 1942. De grafstenen zijn opgesteld in paren: echtelieden liggen zodoende vlak bij elkaar begraven.

De begraafplaats is vrij toegankelijk. Het beheer rust bij de plaatselijke overheid.