Gulpen Dorp 20 kruisen

 
18. Gulpen - Beversbergweg - Heeselsweg - Witteweg N 5049043 E 00553136
18-Gulpen-Witteweg-Beversbergweg-Heeselsweg
zeer oud smeedijzeren wegkruis
 
19. Gulpen - Witteweg - Ingbergrachtweg  N 5048942 E 00553126
19-Gulpen-Witteweg-Ingbergrachtweg 
Gietijzeren dankkruis.
 
20. Schuttersveld - Kerkesleutel N 5048393 E 0553099 
20-Gulpen-Kerkesleutel-Schuttersveld
Gietijzeren wegkruis in nieuwbouwwijk. Tekst INRI  
 
91. Aardaker 53
op prive terrein 
 
 21. Rijksweg - Ingbergrachtweg N 5048849 E 00553346
21-Gulpen-Rijksweg-Ingbergrachtweg
Smeedijzeren wegkruis. Geplaatst in 1902 door de ouders van de Fam. Bormans - Hupperich. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1902.
 
 04. Gulpen - Oude Gats (Weg naar Berghem) op het terrein van de schutterij
04-Gulpen-Schuttersweide-Oude_Gats
Gietijzeren kruis met twee voorstellingen, bij de voet een lege graftombe met 4 omhoog kijkende personen, op de kruising een voorstelling van Maria Hemelvaart, omringd door vier musicerende engelen.
 

16. Wegkruis Aan het Veld Prinses Ireneweg 

Houten   kruis in bloemperk. In 1986 is dit kruis geplaatst.  De huidige plaats is tegen de gevel van het appartementencomplex van de Woningstichting Gulpen.

Er stond op ongeveer deze plaats al sinds 1868 een veldkruis. Nu het speurwerk van Galopia bij in de archieven van de voormalige gemeente Gulpen:

In de Notulen van de Raad van Gulpen uit de jaren 1865 – 1872 (in het archief Rijckheyt in Heerlen) wordt onderhandeld is over het plaatsen van een waterpomp voor de bewoners van Aan het Veld. Daar wordt ook aangegeven waar die pomp zou moeten komen. Letterlijk staat er in de notulen geschreven:

“De Heer Chr. Meertens staat het hoekje zijner boomgaard aan het Crucifix aan het Veld af. Ad. F. 12,- de kleine roede oude maat, de raad accepteert aan die prijs.”

In de notulen van de vergadering No. 174, de vergadering van 21 September 1868 staat vermeld:

“Pomp aan het Veld, in verschillende vroegere raadsvergaderingen is de plaatsing eener pomp aan het vele en zulks naast de crucifix aldaar, op een strookje boomgaard van den Heer Chr. Meertens behandeld genomen, dezen Heer welken vroeger genegen was, gemeld strookje boomgaard tot opgemelde einde, aan de gemeente af te staan……”

Het veldkruis war er dus al in 1868. Maar er is meer informatie over deze plek:

Vroeger stond, tegenover de toenmalige jongensschool (de H. Hartschool), nu basisschool: " 't Brukske", een kruispuntkruis. Tot 1922 was daar een kruispunt van de vroegere Gulperbergweg, de Steenkuil (is Mergelsweg) en Aan het Veld. De eerste twee wegen zijn verdwenen. In de loop der jaren is deze situatie totaal veranderd. Door een aanrijding moest het kruis vervangen worden. De familie Meertens, die daar woonde, zorgde voor een mooi nieuw kruisje, dat een plaatsje kreeg aan de boom, die daar stond. Bij de verbouwing van het hele terrein verdween de boom. De familie Meertens redde het kruisje door het op te hangen in het portiek van hun huis.

Op de T-kruising van de weg Aan het Veld en de Prinses Ireneweg, die daar na 1922 ontstaan was, heeft het Wegkruisen - comité in 1986 een prachtig houten kruis geplaatst met medewerking van de gemeente Gulpen. De maker was de Belg J. Mertens, en de buurtschap besteedt alle zorg aan de entourage. Op 13-3-1987 vond de plechtige inzegening plaats door Deken Haffmans, met medewerking van het Dameszangkoor. Het onderschrift verkondigt hier ook de lof aan Jezus Christus.

Weer later (rond 1955): kruisje Aan het Veld, aan een boom tegenover de jongensschool.In de tijd van het “St. Josephsgesticht” kwamen de bewoners, gebukt onder de last van waarschijnlijk veel moeilijke jaren, hier dagelijks even vertoeven voor dit kruis: het kruis aan de boom, die nog steeds daar tegenover de jongensschool staat.

 Hier nog een foto uit de 1950-er jaren.

Hoek Schoolstraat - Aan het Veld   © Foto: Jo SoMers

 
15. Gulpen - Burg. Teheuxweg - Landsraderweg
15-Gulpen-Landsraderweg-BurgemeesterTeheuxweg

Gietijzeren wegkruis, geschonken door de Heer Hub Jaspers

 

Gulpen Wilhelminastraat

een redelijk onbekend kruisbeeld aan een boom

 

92 en 93 tuin bij Nieuwstraat 43

 

beide kruisen staan in een prive tuin 

 

Gulpen Looierstraat Nieuwstraat N 50.81555 E 5.89180

 

Op 30 juni 2013 werd dit kruis ingezegend tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.

Het kruis werd geplaatst door Heemkundevereniging Galopia op initiatief van bewoners van Cour Galoupe ter herinnering aan het sacramentsaltaar dat vroeger op deze plek stond en sinds 2010 op de cour van het wooncomplex bij een processie wordt opgesteld.

Het kruis werd ontworpen en gemaakt door de Gulpense smid Hub Collijn (1913-2001) als grafmonument voor zijn ouders Collijn-Pleijers, zijn zus Christine en zijn heer-broer Jef (1914-1992). Het kruis is een schenking van de zusters Jeanne van Knippenberg-Collijn en Annie Hamerlinck-Colijn.

 

62. Gulpen Prof Cobbenhagenstraat-Kiewegracht

Torenkruis oude kerktoren in 2009 geplaatst

 

Absoutekruis R.K. Kerkhof aan de Prof. Cobbenhagenstraat te Gulpen

 

 

17. Gulpen - Dorpsstraat - Prof. Cobbenhagenstraat N 5048997 E 00553425

17-Gulpen-Dorpsstraat-Professor_Cobbenhagenstraat
 Grafkruis dat nu dienst doet als wegkruis en dat in 1975 hier werd geplaatst. Het is een kruis van na 1908. Tekst: INRI
 
 
63. Joods oorlogsmonument Dorpsstraat 

63-Joods-oorlogsmonument-Dorpsstraat


64. Gedenksteen Joodse Synagoge Kiebeukel

64-Gedenksteen_Joodse_synagoge-Kiebeukel

 

Dakkruis achterzijde gemeentehuis

 

Kruisvormige klokkentorenToeristenkerk Rosstraat

 

Torenkruis Sint Petruskerk ingewijd