jubileum boekje Maria monument

 Jubileum boekje Maria monument kan worden besteld via www.bestelmijnboek.nl. De kosten zijn € 12.95.

 

In samenwerking met het Mariacomité heeft Galopia in mei 2010 dit boekje uitgegeven. De aanleiding was het 75 jarig jubileum van dit monument.

 

De oprichting van het grote Maria monument in 1935 in Gulpen was een evenement van ongekende omvang.
Monseigneur Lemmens, Bisschop van Roemond, had als wens zijn volledige bisdom aan Maria op te dragen. Daarvoor werden op veel plaatsen in het bisdom plannen uitgewerkt voor een goed in het oog vallend monument.
In het dekenaat Gulpen werd het eerste monument opgericht. Gulpen maakte er iets groots van. Alle parochies uit het Dekenaat werden met succes aangespoord mee te doen aan de oprichting en inhuldiging.
Op 30 mei 1935 vond de inhuldiging en inwijding plaats door bisschop Lemmens. Vooraf was er in alle parochies een Maria octaaf. Op de dag zelf trok een stoet van gekostumeerde mensen en van praalwagens door de straten van Gulpen. Volgens schattingen van Gemeente en kranten was de menigte wel 25.000 tot 30.000 mensen.

 

Maar daar bleef het niet bij. In 1958 (het Lourdesjaar) was er weer een grote stoet in Gulpen. Hierbij waren naar schatting 15.000 mensen betrokken. In 1985 werd het gouden jubileum van het monument gevierd. Het aantal deelnemers was nu beperkt: naar schatting slechts 2500.

 

Dit boekje verhaalt over al deze gebeurtenissen. De verhalen zijn gebaseerd op archieven, krantenberichten en documenten die vanuit verschillende kanten zijn aangereikt.