Kroniek van Kasteel Neubourg

Kasteel Neubourg, een van de mooiste kastelen in ons Krijtland.

 

Prachtig gelegen in het dal van de Gulp ligt al eeuwen lang dit prachtige kasteel. In de geschiedschrijving over Gulpen speelt het herhaaldelijk een hoofdrol. De geschiedenis staat geschreven in vele boeken, tijdschriften en archiefstukken. Vele meters bevinden zich bij Rijckheyt, Heerlen waar de archiefstukken van Gulpen vanaf 1795 tot 1981 zijn opgeborgen. In het Historische Centrum Limburg in Maastricht gaat het nog verder terug, daarin is zelfs nog sprake van een nog vroegere kasteel op de plek waar nu Kasteel Neubourg ligt. Neubourg vrij vertaalt zou te lezen zijn als nieuwe burcht. In het prachtige park zijn vondsten gedaan van een vermoedelijke eerdere bebouwing.

 

Nadat heemkunde vereniging Galopia vorig jaar zomer al een kroniek over kasteel Wittem heeft uitgegeven, is de vereniging nu vrijwel klaar met een kroniek over kasteel Neubourg.

Het majestueuze kasteel Neubourg met zijn twee voorhoeven straalt historie uit. Dit kasteel met zijn adellijke geslachten is door veel auteurs uitvoerig beschreven. Echter iedere publicatie belicht een aspect van de historie, en er is geen boekje voorhanden dat al deze aspecten bundelt. Binnen de Heemkunde Vereniging Galopia in Gulpen bestond de wens voor een overzichtsboekje dat vooral gemakkelijk leesbaar zou zijn. Op zich is een dergelijke wens niet bepaald gemakkelijk. Een boekje over historie geeft vaak een opsomming van jaartallen, feiten en namen en daardoor verlies je al snel het overzicht.

De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot in de 12de eeuw. Vooral in de 12de en 13de eeuw wisselde het kasteel nogal eens van eigenaar. Vanaf 1398 komt het in handen van het geslacht van Eijnatten, en deze familie bleef op Neubourg tot 1716. Dan wisselt het eigendom weer snel. Eerst Klermondt, dan van Plettenberg, dan de Hayme de Houffalize. In 1813 gaat het over naar de Marchant et d’Ansembourg die er tot 1992 blijven wonen.

De verhouding van Heerlijkheid en kasteel Neubourg tot de Heerlijkheden Gulpen en Margraten is ingewikkeld. Gulpen en Margraten behoorden tot het Brabantse gebied; Neubourg tot het Land van ’s-Hertogenrade. Pas in 1559 wordt de Heer van Neubourg ook Heer van Gulpen en Margraten, maar deze dorpen en schepenbanken blijven onderdeel van het Brabantse gebied.

In de tweede helft van de 20ste eeuw zijn er meerdere bewoners en bestemmingen voor dit kasteel, onder andere aan aantal jaren als hotel. Maar al in 1978 wordt de familie Dassen de nieuwe eigenaar van dit prachtige kasteel.

Al deze informatie met waar mogelijk ook achtergronden is verwerkt in deze kroniek.

Het boekje bevat bijna 340 pagina’s en wordt uitgevoerd in A5 formaat met hoogglans papier op dezelfde manier als de kroniek over kasteel Wittem.

Het boek kost € 15. Het boekje wordt kosteloos bezorgd binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Toezending per post is ook mogelijk. Het boek past in de brievenbus dus wordt verstuurd als pakketpost. De verpakkings- en verzendkosten bedragen € 5

U kunt het boekje bestellen door storting van het bedrag op rekening nr. NL93 RABO 01472.42.053  van Galopia. Vermeldt vooral postcode en huisnummer. Wilt u een exemplaar komen ophalen, neem dan vooraf telefonisch contact op met de dhr.  Jo Somers (043-4503058) of de  dhr. Meijs (043-4504445).

Het boekje is ook verkrijgbaar in de kloosterboekwinkel in Wittem en bij Primera in Gulpen.

 

Fons Meijs