Kroniek Kasteel Wittem

De geschiedenis van kasteel Wittem

 

U kunt dit boekje bestellen via contante betaling van € 15 (met vermelding van naam en adres) bij Fons Meijs (Maretak 11, 6271EP Gulpen, tel. 0434504445) of Jo Somers (Ringweg 63, 6271AJ Gulpen, tel. 0434503058) of storting van het juiste bedrag (onder vermelding van postcode en huisnummer) op rekening nr NL93 RABO 01472.42.053 van heemkunde vereniging Galopia. Het boekje wordt gratis bezorgd wanneer U in de gemeente Gulpen-Wittem woont. Daarbuiten komen er € 5 verpakkings- en verzendkosten bij, tenzij u het afhaalt.

Het is ook verkrijgbaar bij de kloosterboekwinkel in Wittem en bij Primera in Gulpen. 

 

Nadat heemkunde vereniging Galopia in mei 2010 met succes een gedenkboek voor het Gulpener Maria monument heeft uitgegeven komt de vereniging nu met een kroniek over kasteel Wittem.

Het lieflijke en romantisch ogende kasteel Wittem heeft een rijke historie. Daarover is door veel auteurs geschreven in een waaier van tijdschriften en publicaties. Maar er is geen boekje voorhanden dat al deze historie bundelt. Dat nu is de opzet van deze kroniek.

De geschiedenis van het kasteel met zijn Heerlijkheid gaat terug tot 1125. Vanaf toen was de Heerlijkheid en het kasteel in handen van achtereenvolgens de geslachten van Julemont, van Corselaer, van Pallant, van Waldeck en van Plettenberg. Vanaf de Franse tijd in 1794 houdt de Heerlijkheid op te bestaan en ging het kasteel tot 1957 over naar de familie Merckelbach. Vanaf 1957 is het kasteel in gebruik als hotel.

De regio was wisselend onderdeel van het hertogdom Limburg, hertogdom Brabant, de Westfaalse Kreis van het Duitse keizerrijk, en de Republiek der Nederlanden. Bovenstaande geslachten speelden een voorname rol in het bestuur van deze gebieden. Maar daarnaast moest de heerlijkheid zelf ook bestuurd en beheerd worden.

Dit mengelmoes van wereldse en lokale geschiedenis vormt een prachtig beeld van de Heerlijkheid door de eeuwen heen. Deze informatie is gerangschikt naar bewoners, het kasteel, de bestuursvorm, de eigendommen, en uiteindelijk het hotel. En natuurlijk wordt de verwevenheid van de Heerlijkheid Wittem met de dorpen Mechelen, Epen, Wahlwiller en Nijswiller toegelicht.

Het bijna 160 pagina's dikke boekje is in augustus 2011 uitgekomen. 

Namens de vereniging

Fons Meijs